Hrvatski planinarski savez
Povratak na naslovnicu

Pregled planinarskih putova

Naziv Oznaka Društvo Područje Duljina (km) Vrijeme hoda (h:min)
SVETI KUZAM - TOČILA1624PD Tuhobić, RijekaGORSKI KOTAR južni dio2.20:50
SENIORSKI PUT 1625HPD Platak, RijekaGORSKI KOTAR južni dio9.83:30
KIKOVICA - SENIORSKI PUT1626HPD Platak, RijekaGORSKI KOTAR južni dio1.40:30
GLOGOVO-SUHI VRH-KAMENOLOM1627HPD Platak, RijekaGORSKI KOTAR južni dio1.21:00
ŠKRLJEVO - GOSPODSKI DOLAC1628HPD HP i HT Učka, RijekaGORSKI KOTAR južni dio5.92:30
VELIKO LUKOVIŠTE1629HPD HP i HT Učka, RijekaGORSKI KOTAR južni dio0.90:30
PANORAMSKI PUT - TREBESTIN1630HPD HP i HT Učka, RijekaGORSKI KOTAR južni dio1.60:40
MATUSAJNA OD PANORAMSKOG PUTA1631HPD HP i HT Učka, RijekaGORSKI KOTAR južni dio0.60:20
MATUSAJNA SJEVERNI PRILAZ1632HPD HP i HT Učka, RijekaGORSKI KOTAR južni dio10:30
MALO LUKOVIŠTE1633HPD HP i HT Učka, RijekaGORSKI KOTAR južni dio1.40:30
BAKAR - ŠKREBUTNJAK, HERMANOV PUT1635PD Bakar, BakarGORSKI KOTAR južni dio13.14:00
BUKOVO-STIPANJA-VRANA1636HPD HP i HT Učka, RijekaGORSKI KOTAR južni dio3.11:00
SVIB IZ MEJA GAJ1640HPD HP i HT Učka, RijekaGORSKI KOTAR južni dio4.42:00
SVIB OD HERMANOVOG PUTA1641HPD HP i HT Učka, RijekaGORSKI KOTAR južni dio1.80:45
SVIB OD PARADINE1642HPD HP i HT Učka, RijekaGORSKI KOTAR južni dio0.70:15
SVIB - LJUBELJ1643HPD HP i HT Učka, RijekaGORSKI KOTAR južni dio10:30
MEJA, ž.p. - LJUBELJ1644HPD HP i HT Učka, RijekaGORSKI KOTAR južni dio2.21:00
HRELJINSKO POLJE - SATNIČKO1645HPD HP i HT Učka, RijekaGORSKI KOTAR južni dio41:45
HRELJINSKO POLJE - KORITNJAK - REPIŠTE1646HPD HP i HT Učka, RijekaGORSKI KOTAR južni dio4.82:00
KORITNJAK - LJUBELJ1647HPD HP i HT Učka, RijekaGORSKI KOTAR južni dio1.80:45
KRATICA HERMANOV PUT - KORITNJAK1648HPD HP i HT Učka, RijekaGORSKI KOTAR južni dio0.70:15
PLASE, ž.p. - SATNIČKO 1650HPD HP i HT Učka, RijekaGORSKI KOTAR južni dio3.31:15
SATNIČKO - ZLOBIN, ž.p.1651HPD HP i HT Učka, RijekaGORSKI KOTAR južni dio3.11:00
PLATAK - CAJTIGE - RISNJAK101PD Duga, RijekaGORSKI KOTAR sjeverni dio5.93:00
LIVIDRAGA - LAZAC - RISNJAK102PD Duga, RijekaGORSKI KOTAR sjeverni dio7.93:00
CRNI LUG - SMREKOVAC - RISNJAK 103PD Špičunak, LokveGORSKI KOTAR sjeverni dio7.93:30
CRNI LUG - MEDVJEĐA VRATA104PD Špičunak, LokveGORSKI KOTAR sjeverni dio72:30
LEPENICE (G. JELENJE) - RISNJAK106HPD Zagreb-Matica, ZagrebGORSKI KOTAR sjeverni dio114:00
RAVNO PODOLJE - MRZLI DOLCI - MEDVJEĐA VRATA107PD Duga, RijekaGORSKI KOTAR sjeverni dio5.22:00
GORNJE JELENJE - VILJE - RISNJAK108PD Duga, RijekaGORSKI KOTAR sjeverni dio7.52:30
PLATAK - KROZ GRLO - SNJEŽNIK201HPD Platak, RijekaGORSKI KOTAR sjeverni dio3.41:30
SNJEŽNIK GREBENSKA STAZA202HPD Platak, RijekaGORSKI KOTAR sjeverni dio1.30:45
CAJTIGE - FRATROVI DOLCI - RIMSKA VRATA203HPD Zagreb-Matica, ZagrebGORSKI KOTAR sjeverni dio2.81:00
GUSLICA - SNJEŽNIK204HPD Platak, RijekaGORSKI KOTAR sjeverni dio2.61:00
MEĐUVRHI - LAZAČKA GLAVICA (MIRNJAK) 205HPD Platak, RijekaGORSKI KOTAR sjeverni dio0.60:30
KRATICA SREBRNA VRATA - MIRNJAK 206HPD Platak, RijekaGORSKI KOTAR sjeverni dio0.30:15
LAZAC - SREBRNA VRATA - MEĐUVRHI 207HPD Platak, RijekaGORSKI KOTAR sjeverni dio2.31:15
SREBRNA VRATA - SNJEŽNIK 208HPD Platak, RijekaGORSKI KOTAR sjeverni dio0.70:45
KRATICA DOM PLATAK ZA SNJEŽNIK210HPD Platak, RijekaGORSKI KOTAR sjeverni dio0.70:15
VELIKO RADEŠEVO211HPD Platak, RijekaGORSKI KOTAR sjeverni dio0.70.15
KLANA - PLIŠ 300PD Pliš, KlanaGORSKI KOTAR sjeverni dio4.32:00
KLANA - GRADINA (KAŠTEL) 301PD Pliš, KlanaGORSKI KOTAR sjeverni dio10:15
PLIŠ OD LISCA302PD Pliš, KlanaGORSKI KOTAR sjeverni dio1.40:30
LISAC - PL. SKLONIŠTE REBAR303PD Pliš, KlanaGORSKI KOTAR sjeverni dio8.72:15
PL.SKLONIŠTE REBAR - KATALIN (GUMANAČKA)304PD Pliš, KlanaGORSKI KOTAR sjeverni dio2.11:00
GOMANCE - TRSTENIK305PD Pliš, KlanaGORSKI KOTAR sjeverni dio5.31:30
TRSTENIK - OBRUČ306PD Pliš, KlanaGORSKI KOTAR sjeverni dio4.11:45
STUDENA - OBRUČ308PD Pliš, KlanaGORSKI KOTAR sjeverni dio10.73:45
KORENIKA - PODPLANINA309PD Pliš, KlanaGORSKI KOTAR sjeverni dio4.21:45
PODKILAVAC - RAVNO310HPD HP i HT Učka, RijekaGORSKI KOTAR sjeverni dio82:30
KRATICA RAVNO - KIČELJ 311HPD HP i HT Učka, RijekaGORSKI KOTAR sjeverni dio0.90:20
KLANA - VELIKO ŽIDOVJE313PD Pliš, KlanaGORSKI KOTAR sjeverni dio2.50:45
KLANA - STUDENA 314PD Pliš, KlanaGORSKI KOTAR sjeverni dio2.30:45
DRAŽICE - PODKILAVAC315PD Obruč, JelenjeGORSKI KOTAR sjeverni dio1.80:30
PODKILAVAC - PREKO KOLCI - DOM HAHLIĆ316PD Obruč, JelenjeGORSKI KOTAR sjeverni dio5.42:30
PODPLANINA - HAHLIĆ317PD Obruč, JelenjeGORSKI KOTAR sjeverni dio2.81:15
PODKILAVAC - HAHLIĆ PO ČEKI318PD Obruč, JelenjeGORSKI KOTAR sjeverni dio4.22:15
PODKILAVAC - TOMAŽINA319PD Obruč, JelenjeGORSKI KOTAR sjeverni dio1.91:00
MUDNA DOL320PD Kamenjak, RijekaGORSKI KOTAR sjeverni dio4.52:30
ISTOČNI GREBEN321PD Obruč, JelenjeGORSKI KOTAR sjeverni dio2.71:30
HAHLIĆ - OBRUČ 325PD Obruč, JelenjeGORSKI KOTAR sjeverni dio2.51:15
PAKLENO SJEVERNI VRH OD HAHLIĆA 326PD Kamenjak, RijekaGORSKI KOTAR sjeverni dio31:15
VRH PAKLENO327PD Kamenjak, RijekaGORSKI KOTAR sjeverni dio0.30:20
PAKLENO SJEVERNI VRH - OBRUČ328PD Kamenjak, RijekaGORSKI KOTAR sjeverni dio10:30
SPOJNI PUT PAKLENO 326 I 330329PD Kamenjak, RijekaGORSKI KOTAR sjeverni dio0.30:10
PRIJEVOJ PLANINA - PRIJEVOJ PREVIJAK 330PD Kamenjak, RijekaGORSKI KOTAR sjeverni dio3.41:30
PAKLENO JUŽNI VRH I NAPA331PD Kamenjak, RijekaGORSKI KOTAR sjeverni dio1.31:30
PAKLENO ŠPILJE332PD Kamenjak, RijekaGORSKI KOTAR sjeverni dio0.30:15
FRATAR OD DOMA HAHLIĆ333PD Kamenjak, RijekaGORSKI KOTAR sjeverni dio1.20:45
SUHI VRH334PD Kamenjak, RijekaGORSKI KOTAR sjeverni dio0.20:20
SPOJNI PUT PAKLENO 333 i 330335PD Kamenjak, RijekaGORSKI KOTAR sjeverni dio0.90:30
FRATAR JUŽNI PRILAZ336PD Kamenjak, RijekaGORSKI KOTAR sjeverni dio0.81:00
ĆUNINA GLAVA337PD Kamenjak, RijekaGORSKI KOTAR sjeverni dio0.20:10
DNIĆ338PD Kamenjak, RijekaGORSKI KOTAR sjeverni dio0.80:30
VIDALJ339PD Kamenjak, RijekaGORSKI KOTAR sjeverni dio0.30:15
OSOJE340PD Kamenjak, RijekaGORSKI KOTAR sjeverni dio1.91:00
GORNIČKO - PREVIJAK341PD Kamenjak, RijekaGORSKI KOTAR sjeverni dio1.50:30
SEVERIN NA KUPI - LUKOVDOL401HPD Zagreb-Matica, ZagrebGORSKI KOTAR sjeverni dio4.91:15
LUKOVDOL - lov.k. LITORIĆ - ORLOVA STIJENA402HPD Zagreb-Matica, ZagrebGORSKI KOTAR sjeverni dio123:30
LOVNIK OD LUKOVDOLA403HPD Zagreb-Matica, ZagrebGORSKI KOTAR sjeverni dio6.62:00
KAMAČNIK - VRBOVSKO - LOVNIK404HPD Zagreb-Matica, ZagrebGORSKI KOTAR sjeverni dio8.23:15
ORLOVA STIJENA - OKRUGLJAK406HPD Zagreb-Matica, ZagrebGORSKI KOTAR sjeverni dio3.81:45
GORNJI KUTI - MALE DRAGE - OKRUGLJAK407HPD Zagreb-Matica, ZagrebGORSKI KOTAR sjeverni dio7.42:30
GORNJI KUTI - MORAVIČKA SELA - ŠPIČASTI VRH501HPD Zagreb-Matica, ZagrebGORSKI KOTAR sjeverni dio4.51:30
ŽP BROD MORAVICE - GORNJI KUTI502HPD Zagreb-Matica, ZagrebGORSKI KOTAR sjeverni dio2.20:30
GORNJI KUTI - GORŠETI -LEVEŠNI VRH503HPD Zagreb-Matica, ZagrebGORSKI KOTAR sjeverni dio
LEVEŠNI VRH - ŠIMATOVO - ŠPIČASTI VRH 504HPD Zagreb-Matica, ZagrebGORSKI KOTAR sjeverni dio5.32:00
ŠPIČASTI VRH - PODSTENE - ŽP ŽRNOVAC505HPD Zagreb-Matica, ZagrebGORSKI KOTAR sjeverni dio6.72:30
ŽP BROD MORAVICE - MORAVIČKA SELA506HPD Zagreb-Matica, ZagrebGORSKI KOTAR sjeverni dio1.40:20
ŽP ŽRNOVAC - GORNJA DOBRA - SKRADSKI VRH601HPD Zagreb-Matica, ZagrebGORSKI KOTAR sjeverni dio73:00
HRIBAC - SKRADSKI VRH, STRMA KRATICA602HPD Zagreb-Matica, ZagrebGORSKI KOTAR sjeverni dio0.40:20
SKRAD - SKRADSKI VRH603HPD Zagreb-Matica, ZagrebGORSKI KOTAR sjeverni dio2.71:15
KAVRANOVA STIJENA IZ SKRADA604PD Skradski vrh, SkradGORSKI KOTAR sjeverni dio0.50:20
ZELENI VIR - SKRAD605HPD Zagreb-Matica, ZagrebGORSKI KOTAR sjeverni dio2.41:30
ZELENI VIR - IZVOR KUPICE606HPD Zagreb-Matica, ZagrebGORSKI KOTAR sjeverni dio9.73:30
VRAŽJI PROLAZ - SKRAD607HPD Zagreb-Matica, ZagrebGORSKI KOTAR sjeverni dio2.11:00
SKRADSKI VRH PREKO VIDIKOVCA PERIĆ608PD Skradski vrh, SkradGORSKI KOTAR sjeverni dio2.20:45
DELNICE - VELIKI DRGOMALJ701HPD Petehovac, DelniceGORSKI KOTAR sjeverni dio6.32:30
IZVOR KUPICE - MALA LEŠNICA - VELIKI DRGOMALJ703HPD Zagreb-Matica, ZagrebGORSKI KOTAR sjeverni dio12.84:00
PRAPROT - VELIKI DRGOMALJ 705HPD Zagreb-Matica, ZagrebGORSKI KOTAR sjeverni dio6.52:30
Prikazano 100 od 1588 zapisa.
Prikaži rezultata na stranici.
Na korištenje podataka iz Registra primjenjuju se Opći uvjeti korištenja digitalne imovine HPS-a https://www.hps.hr/hps/opci-uvjeti/.
Copyright 2021 © Hrvatski planinarski save   |   Hosting i održavanje: Auris d.o.o.