Hrvatski planinarski savez
Povratak na naslovnicu

Pregled planinarskih putova

Naziv Oznaka Društvo Planina Duljina (km) Vrijeme hoda (h:min)
KICLJEV VRH - VIJENAC603PD Višnjevica, Ravna GoraGORSKI KOTAR južni dio4.31:30
VIJENAC - JAVOROVA KOSA604PD Višnjevica, Ravna GoraGORSKI KOTAR južni dio31:15
STARA SUŠICA - JAVOROVA KOSA605PD Višnjevica, Ravna GoraGORSKI KOTAR južni dio2.51:00
STARA SUŠICA - TURMIN701PD Višnjevica, Ravna GoraGORSKI KOTAR južni dio3.42:30
LOKANDA - TURMIN702PD Višnjevica, Ravna GoraGORSKI KOTAR južni dio8.93:00
LOKANDA - VELIKA VIŠNJEVICA 801PD Višnjevica, Ravna GoraGORSKI KOTAR južni dio2.41:30
BEGOVO RAZDOLJE - VELIKA VIŠNJEVICA802PD Višnjevica, Ravna GoraGORSKI KOTAR južni dio4.72:00
STALAK - KOLOVRATSKE STIJENE901HPD Kapela, ZagrebGORSKI KOTAR južni dio9.33:00
KOLOVRATSKE STIJENE - grebenski Krampusov put902HPD Kapela, ZagrebGORSKI KOTAR južni dio2.91:30
VINIŠTE - KOLOVRATSKE STIJENE903HPD Kapela, ZagrebGORSKI KOTAR južni dio9.23:00
KLENOVICA - VINIŠTE904HPD Kapela, ZagrebGORSKI KOTAR južni dio2.31:00
KAPELSKI PLANINARSKI PUT, PRILAZ IZ LUKE KRMPOTSKE 906PD Strilež, CrikvenicaGORSKI KOTAR južni dio0.90:15
ČRNI VRH IZ PRAVCA LUKE KRMPOTSKE907PD Strilež, CrikvenicaGORSKI KOTAR južni dio1.30:45
CRIKVENICA - GRADINA BADANJ - GRIŽANE1001PD Strilež, CrikvenicaGORSKI KOTAR južni dio5.92:00
GRIŽANE - ZAGRADSKI VRH1002PD Strilež, CrikvenicaGORSKI KOTAR južni dio9.53:30
RAVNO - ZAGRADSKI VRH1003PD Strilež, CrikvenicaGORSKI KOTAR južni dio2.81:00
ZAGRADSKI VRH, strma kratica1004PD Strilež, CrikvenicaGORSKI KOTAR južni dio0.600:20
BRIBIR - pl. kuća KURIN 1005PD Strilež, CrikvenicaGORSKI KOTAR južni dio62.15
KURIN, pl. k. - ZAGRADSKI VRH1006PD Strilež, CrikvenicaGORSKI KOTAR južni dio4.42:00
DRENIN1007PD Strilež, CrikvenicaGORSKI KOTAR južni dio0.80:30
GRADINA BADANJ - KAVRANOVA STEN - SOPALJ1008PD Strilež, CrikvenicaGORSKI KOTAR južni dio8.72:15
TRIBALJ - SOPALJ1009PD Strilež, CrikvenicaGORSKI KOTAR južni dio2.11:00
BREZE - VELIKI RUJNIK1015PD Strilež, CrikvenicaGORSKI KOTAR južni dio2.21:00
RAVNO - VIŠEVICA1101PD Strilež, CrikvenicaGORSKI KOTAR južni dio5.52.30
RAVNO - STRILEŽ1102PD Strilež, CrikvenicaGORSKI KOTAR južni dio5.32:00
BITORAJ - VIŠEVICA1103HPD Zagreb-Matica, ZagrebGORSKI KOTAR južni dio6.93:00
LIČ - VIŠEVICA1104HPD Zagreb-Matica, ZagrebGORSKI KOTAR južni dio9.63:45
STRILEŽ IZ PRAVCA VIŠEVICE1105PD Strilež, CrikvenicaGORSKI KOTAR južni dio1.30:30
VRATA-BURNI BITORAJ1201PD Pljusak, RijekaGORSKI KOTAR južni dio7.22:30
ČELIMBAŠA - BITORAJ1202HPD Zagreb-Matica, ZagrebGORSKI KOTAR južni dio10.94:00
SUNGER - BRESTOVA DRAGA - BITORAJ1203HPD Bijele stijene, MrkopaljGORSKI KOTAR južni dio7.72:45
VELIKA SLAVICA1205PD Pljusak, RijekaGORSKI KOTAR južni dio3.31:15
LIČ - VELIKI KOBILJAK 1301HPD HP i HT Učka, RijekaGORSKI KOTAR južni dio2.81:30
VELIKI KOBILJAK OD ž.p. DRIVENIK 1302HPD HP i HT Učka, RijekaGORSKI KOTAR južni dio4.11:30
LIČ ž.p. - MEDVIĐAK1401HPD Zagreb-Matica, ZagrebGORSKI KOTAR južni dio6.92:30
DRIVENIK, ž.p . - SPOJNI PUT1402HPD HP i HT Učka, RijekaGORSKI KOTAR južni dio1.20:20
DRIVENIK ž.p.- MEDVIĐAK1403HPD HP i HT Učka, RijekaGORSKI KOTAR južni dio2.31:00
ZLOBIN - MEDVIĐAK1404HPD HP i HT Učka, RijekaGORSKI KOTAR južni dio4.51:30
GRIŽANE- MEDVIĐAK 1406PD Strilež, CrikvenicaGORSKI KOTAR južni dio8.53:00
GORNJE JELENJE, LEPENICA - TUHOBIĆ1501HPD Zagreb-Matica, ZagrebGORSKI KOTAR južni dio3.71:30
LEPENICA - IZVIĐAČKI DOM 1502PD Obruč, JelenjeGORSKI KOTAR južni dio1.10:20
TUHOBIĆ OD IZVIĐAČKOG DOMA LEPENICA, STRMI USPON1503PD Obruč, JelenjeGORSKI KOTAR južni dio2.61:15
LIC, ž.p. - FUŽINSKI BENKOVAC - TUHOBIĆ1504HPD Zagreb-Matica, ZagrebGORSKI KOTAR južni dio10.64:30
TUHOBIĆ IZ ZLOBINA1505HPD HP i HT Učka, RijekaGORSKI KOTAR južni dio4.42:00
ZLOBIN - JELENČIĆ1506HPD HP i HT Učka, RijekaGORSKI KOTAR južni dio2.81:30
ZLOBINSKO BRDO - JELENČIĆ - TUHOBIČKO JUŽNO SEDLO1507HPD HP i HT Učka, RijekaGORSKI KOTAR južni dio3.91:45
TURČINOVO OD ZLOBINA1508HPD HP i HT Učka, RijekaGORSKI KOTAR južni dio2.51:00
JELENČIĆ OD TURČINOVA1509HPD HP i HT Učka, RijekaGORSKI KOTAR južni dio0.80:30
ŠPILJA VRELO-TUHOBIĆ 1515PD Tuhobić, RijekaGORSKI KOTAR južni dio5.92:00
ŠPILJA VRELO-PRERADOVIĆEV VRH1516PD Tuhobić, RijekaGORSKI KOTAR južni dio1.60:45
VRATA-PRERADOVIĆEV VRH1517PD Tuhobić, RijekaGORSKI KOTAR južni dio1.30:30
JUŠIĆI - KASTAV1601PD Duga, RijekaGORSKI KOTAR južni dio3.91:15
VELIKO ŽIDOVJE IZ PRAVCA KASTVA 1604PD Pliš, KlanaGORSKI KOTAR južni dio2.91:15
KASTAV - KLANA 1605PD Pliš, KlanaGORSKI KOTAR južni dio15.95:00
KUKULJANI - KASTAV1606HPD HP i HT Učka, RijekaGORSKI KOTAR južni dio104:00
SARŠONI - STUDENA1607HPD HP i HT Učka, RijekaGORSKI KOTAR južni dio5.72:00
LUČIĆI - KOPICA1608HPD HP i HT Učka, RijekaGORSKI KOTAR južni dio1.60:30
TRNOVICA - SARŠONI1609HPD HP i HT Učka, RijekaGORSKI KOTAR južni dio2.10:45
LOKVA-LUBAN-LONČEVA GRIŽA1610HPD HP i HT Učka, RijekaGORSKI KOTAR južni dio3.41:15
BRAŠĆINE-VELI VRH-LOKVA1611HPD HP i HT Učka, RijekaGORSKI KOTAR južni dio5.72:15
TRSAT - IZVOR RJEČINE1612HPD HP i HT Učka, RijekaGORSKI KOTAR južni dio16.26:00
STUDENA - KIČELJ1613HPD HP i HT Učka, RijekaGORSKI KOTAR južni dio3.61:30
DONJE JELENJE - CVIJE -KIČELJ1614HPD HP i HT Učka, RijekaGORSKI KOTAR južni dio62:30
RJEČINA - DUGO BRDO1615HPD HP i HT Učka, RijekaGORSKI KOTAR južni dio1.60:30
DUGO BRDO - IZVOR RJEČINE1616HPD HP i HT Učka, RijekaGORSKI KOTAR južni dio0.90:30
KANJON RJEČINE - SVETA KATARINA1617HPD HP i HT Učka, RijekaGORSKI KOTAR južni dio1.90:45
SENIORSKI PUT 1625HPD Platak, RijekaGORSKI KOTAR južni dio9.83:30
KIKOVICA - SENIORSKI PUT1626HPD Platak, RijekaGORSKI KOTAR južni dio1.40:30
GLOGOVO-SUHI VRH-KAMENOLOM1627HPD Platak, RijekaGORSKI KOTAR južni dio1.21:00
ŠKRLJEVO - GOSPODSKI DOLAC1628HPD HP i HT Učka, RijekaGORSKI KOTAR južni dio5.92:30
VELIKO LUKOVIŠTE1629HPD HP i HT Učka, RijekaGORSKI KOTAR južni dio0.90:30
PANORAMSKI PUT - TREBESTIN1630HPD HP i HT Učka, RijekaGORSKI KOTAR južni dio1.60:40
MATUSAJNA OD PANORAMSKOG PUTA1631HPD HP i HT Učka, RijekaGORSKI KOTAR južni dio0.60:20
MATUSAJNA SJEVERNI PRILAZ1632HPD HP i HT Učka, RijekaGORSKI KOTAR južni dio10:30
MALO LUKOVIŠTE1633HPD HP i HT Učka, RijekaGORSKI KOTAR južni dio1.40:30
BAKAR - ŠKREBUTNJAK, HERMANOV PUT1635PD Bakar, BakarGORSKI KOTAR južni dio13.14:00
BUKOVO-STIPANJA-VRANA1636HPD HP i HT Učka, RijekaGORSKI KOTAR južni dio3.11:00
SVIB IZ MEJA GAJ1640HPD HP i HT Učka, RijekaGORSKI KOTAR južni dio4.42:00
SVIB OD HERMANOVOG PUTA1641HPD HP i HT Učka, RijekaGORSKI KOTAR južni dio1.80:45
SVIB OD PARADINE1642HPD HP i HT Učka, RijekaGORSKI KOTAR južni dio0.70:15
SVIB - LJUBELJ1643HPD HP i HT Učka, RijekaGORSKI KOTAR južni dio10:30
MEJA, ž.p. - LJUBELJ1644HPD HP i HT Učka, RijekaGORSKI KOTAR južni dio2.21:00
HRELJINSKO POLJE - SATNIČKO1645HPD HP i HT Učka, RijekaGORSKI KOTAR južni dio41:45
HRELJINSKO POLJE - KORITNJAK - REPIŠTE1646HPD HP i HT Učka, RijekaGORSKI KOTAR južni dio4.82:00
KORITNJAK - LJUBELJ1647HPD HP i HT Učka, RijekaGORSKI KOTAR južni dio1.80:45
KRATICA HERMANOV PUT - KORITNJAK1648HPD HP i HT Učka, RijekaGORSKI KOTAR južni dio0.70:15
PLASE, ž.p. - SATNIČKO 1650HPD HP i HT Učka, RijekaGORSKI KOTAR južni dio3.31:15
SATNIČKO - ZLOBIN, ž.p.1651HPD HP i HT Učka, RijekaGORSKI KOTAR južni dio3.11:00
PLATAK - CAJTIGE - RISNJAK101PD Duga, RijekaRISNJAK5.93:00
LIVIDRAGA - LAZAC - RISNJAK102PD Duga, RijekaRISNJAK7.93:00
CRNI LUG - SMREKOVAC - RISNJAK 103PD Špičunak, LokveRISNJAK7.93:30
CRNI LUG - MEDVJEĐA VRATA104PD Špičunak, LokveRISNJAK72:30
LEPENICE (G. JELENJE) - RISNJAK106HPD Zagreb-Matica, ZagrebRISNJAK114:00
RAVNO PODOLJE - MRZLI DOLCI - MEDVJEĐA VRATA107PD Duga, RijekaRISNJAK5.22:00
GORNJE JELENJE - VILJE - RISNJAK108PD Duga, RijekaRISNJAK7.52:30
PLATAK - KROZ GRLO - SNJEŽNIK201HPD Platak, RijekaSNJEŽNIK3.41:30
SNJEŽNIK GREBENSKA STAZA202HPD Zagreb-Matica, ZagrebSNJEŽNIK1.30:45
CAJTIGE - FRATROVI DOLCI - RIMSKA VRATA203HPD Zagreb-Matica, ZagrebSNJEŽNIK2.81:00
GUSLICA - SNJEŽNIK204HPD Platak, RijekaSNJEŽNIK2.61:00
MEĐUVRHI - LAZAČKA GLAVICA (MIRNJAK) 205HPD Platak, RijekaSNJEŽNIK0.60:30
Prikazano 100 od 1515 zapisa.
Prikaži rezultata na stranici.
Copyright 2021 © Hrvatski planinarski savez   |   Hosting i održavanje: Auris d.o.o.