Hrvatski planinarski savez
Povratak na naslovnicu

Pregled planinarskih putova

Naziv Oznaka Društvo Planina Duljina (km) Vrijeme hoda (h:min)
CRNA GORA - PL. KUĆA RUDI JURIĆ210HPD Bilo, KoprivnicaBILOGORA7.11:30
CRNA GORA - PODRAVKIN REKREACIJSKI CENTAR211HPD Bilogora, BjelovarBILOGORA3.81:00
PODRAVKIN REKREACIJSKI CENTAR - BILO - STANKOV VRH212HPD Bilo, KoprivnicaBILOGORA9.43:00
GLOGOVAC - STANKOV VRH213HPD Bilo, KoprivnicaBILOGORA6.61:30
DRAGANOVEC - STANKOV VRH214HPD Bilo, KoprivnicaBILOGORA5.71:40
DRAGANOVEC - PL.K. ANIN VRH215HPD Bilo, KoprivnicaBILOGORA3.81:00
KOPRIVNIČKI PLANINARSKI PUT - PL.K. ANIN VRH216HPD Bilo, KoprivnicaBILOGORA0.60:10
VIROVITIČKI VIDICI-kružni put220HPD Papuk, ViroviticaBILOGORA102:45
VILINSKO OKO-kružni put221HPD Papuk, ViroviticaBILOGORA17.64:30
NOVI MAROF-LJUBA VODA101HPD MIV, VaraždinKALNIK9.93:15
DOM KALNIK-LJUBA VODA101PD Kalnik, KriževciKALNIK6.82:30
PIŠĆANOVEC-KALNIK102HPD MIV, VaraždinKALNIK8.93:00
LJUBELJ KALNIČKI-PECA-SPOJ SA 102103PD Kalnik, KriževciKALNIK4.11:20
SVETIŠTE MBH–KRIŽANJE U ŠUMI GREGUROVEC104PD Kalnik, KriževciKALNIK1.70:45
SUDOVEC-RIBELJ-UTVRDA ČANJEVO105PD Kalnik, KriževciKALNIK1.40:45
KIPIŠĆE–LJUBA VODA106PD Kalnik, KriževciKALNIK4.82:00
MOŽĐENEC-UTVRDA PAKA-KIPIŠĆE107PD Kalnik, KriževciKALNIK62:20
UTVRDA ČANJEVO108PD Kalnik, KriževciKALNIK3.21:00
STRNO REBRO-KIPIŠĆE109PD Kalnik, KriževciKALNIK1.40:30
GORNJA RIJEKA–KLANAC ŠOKOT–KRIŽNI KAMEN–MALI KALNIK 110PD Kalnik, KriževciKALNIK5.63:00
GORNJA RIJEKA–MALI KALNIK-SPOJ NA 101111PD Kalnik, KriževciKALNIK4.31:30
SVETI MARTIN VOJNOVEC – SPOJ SA 111112PD Kalnik, KriževciKALNIK1.40:30
SV, PETAR OREHOVEC-KALNIK113PD Kalnik, KriževciKALNIK6.62:00
VRAŽJI VRT 114PD Kalnik, KriževciKALNIK0.50:15
VUKOVEC-KALNIK115PD Kalnik, KriževciKALNIK5.21:30
KRIŽEVCI-PLANINARSKI DOM KALNIK116PD Kalnik, KriževciKALNIK15.84:30
VRANILAC SJEVERNI PRISTUP117PD Kalnik, KriževciKALNIK0.340:15
VRANILAC JUŽNI PRISTUP117PD Kalnik, KriževciKALNIK0.90:30
STAZA SEDAM ZUBI119PD Kalnik, KriževciKALNIK0.81
TESNI KAMEN-VELIKA ŠPICA-PLANINARSKI DOM120PD Kalnik, KriževciKALNIK3.91:40
BRAČEV VRH 121PD Kalnik, KriževciKALNIK1.50:30
RINKOV-ŠKRINJA122PD Kalnik, KriževciKALNIK1.50:50
LUGARNICA VRATNO-DOM KALNIK123PD Kalnik, KriževciKALNIK4.41:30
ODVOJAK OD PUTA 123-ŠKRINJA124PD Kalnik, KriževciKALNIK1.90:50
SELO KALNIK-SPOJ S 124 ZA ŠKRINJU125PD Kalnik, KriževciKALNIK2.30:50
KLANAC ĐUROVEC126PD Kalnik, KriževciKALNIK0.740:30
POTOK KAMEŠNICA–DOM KALNIK127PD Kalnik, KriževciKALNIK3.11:20
VRATNO-SPOJ SA STAZOM 103 128PD Kalnik, KriževciKALNIK4.41:45
APATOVEC-VRATNO129PD Kalnik, KriževciKALNIK6.92:30
LUGARNICA VRATNO–SPOJ NA 137130PD Kalnik, KriževciKALNIK31:15
VRATNO-PARTIZANSKE BOLNICE STUPE I GABRINOVEC131PD Kalnik, KriževciKALNIK5.41:50
ŠUMA KOLENIK 133PD Kalnik, KriževciKALNIK0.20:05
LJUBELJ KALNIČKI-GABRINOVEC135PD Kalnik, KriževciKALNIK6.62:00
APATOVEC-SEDLO136PD Kalnik, KriževciKALNIK4.21:30
POTOK KAMEŠNICA-MRĐAKOVEC137PD Kalnik, KriževciKALNIK3.11:20
APATOVEC-PL.KUĆA RUDI JURIĆ140PD Kalnik, KriževciKALNIK18.14:30
FERATA "KOPRIVNIČKI SMJER NA KALNIKU"143HPD Bilo, KoprivnicaKALNIK0.060:15
LIVADA ZDENCI-ZA VUKLEC147PD Kalnik, KriževciKALNIK1.10:15
IVANČEKI-SPOJ NA 125 ZA ŠKRINJU149PD Kalnik, KriževciKALNIK0.80:20
ĐUROVEC-VUKLEC150PD Kalnik, KriževciKALNIK0.70:25
SELO KALNIK-VUKLEC152PD Kalnik, KriževciKALNIK1.20:30
BELA GORICA–PEŠČENICA161PD Kalnik, KriževciKALNIK1.90:30
ŠUMA HRUŠKOVEC-PECA162PD Kalnik, KriževciKALNIK1.80:45
IZVOR OSLOVEC–SPOJ (X) SA 162 U ŠUMI KOLENIK163PD Kalnik, KriževciKALNIK0.50:10
SPOJNI PUT KROZ ŠUMU PEŠČENICA164PD Kalnik, KriževciKALNIK0.50:10
VRANILAC ZAPADNIM GREBENOM169PD Kalnik, KriževciKALNIK10:30
SPOJNI PUT: 115 I 169170PD Kalnik, KriževciKALNIK0.20:05
LUDBREG–LIJEPA GORICA171PD Ludbreg, LudbregKALNIK10.32:45
LUDBREG-ČRNOGLEVEC172PD Ludbreg, LudbregKALNIK8.32:00
ČRNOGLAVEC-LIJEPA GORICA173PD Ludbreg, LudbregKALNIK4.41:15
VILINSKA STAZA (LEPOGLAVA - IVANČICA, VRH)203PK Ivanec, IvanecIVANČICA4.61:30
LEPOGLAVA - ŠUMEC - IVANČICA, VRH204PD Pusti duh, LepoglavaIVANČICA9.62:45
LOBOR (STARA PILANA) - SKALOVKA, VRH - IVANČICA, VRH205HPD Pusti Lobor, LoborIVANČICA4.11:50
LOBOR (IZVORIŠTE) - PUSTI LOBOR - IVANČICA, VRH207HPD Pusti Lobor, LoborIVANČICA7.83:00
LOBOR (CENTAR) - OŠTRCGRAD - IVANČICA, VRH208HPD Pusti Lobor, LoborIVANČICA4.31:30
OBRŠJE - BELIGE209HPD Oštrc, ZlatarIVANČICA1.70:30
MARTINŠČINA - PK MAJER210HPD Oštrc, ZlatarIVANČICA4.31:15
PUŠINA - OSINEC211HPD Oštrc, ZlatarIVANČICA2.60:45
PUŠINA - BELIGE212HPD Oštrc, ZlatarIVANČICA2.21:15
BABIN ZUB - HANŽICA (SPOJNI PUT)213HPD Belecgrad, BelecIVANČICA0.50:10
HANŽICA (SPOJNI PUT)214HPD Belecgrad, BelecIVANČICA0.50:10
PK BELECGRAD - UZ BRANU - BELIGE215HPD Belecgrad, BelecIVANČICA1.60:45
PK BELECGRAD - MINDŽALOVEC216HPD Belecgrad, BelecIVANČICA1.30:30
OSINEC - STARI GRAD BELECGRAD217HPD Belecgrad, BelecIVANČICA0.50:15
PK BELECGRAD - OSINEC218HPD Belecgrad, BelecIVANČICA10:20
BELEC - PK BELECGRAD - BABIN ZUB - HANŽICA219HPD Belecgrad, BelecIVANČICA7.32:00
BELEC - MINDŽALOVEC - HANŽICA - IVANČICA, VRH220HPD Belecgrad, BelecIVANČICA7.22:00
BELEC - SAMBOLIĆI - PLANINICA221HPD Belecgrad, BelecIVANČICA5.71:30
IVANEČKA PLANINARSKA OBILAZNICA (IPO)222PK Ivanec, IvanecIVANČICA18.56:00
PRIGOREC – ŽGANO VINO - IVANČICA, VRH (CESTOM)223HPD Ivančica, IvanecIVANČICA8.52:30
PRIGOREC - MRZLJAK - ČRNE MLAKE - IVANČICA, VRH224HPD Ivančica, IvanecIVANČICA3.41:45
PRIGOREC - KONJ - IVANČICA, VRH225HPD Ivančica, IvanecIVANČICA2.31:30
PRIGOREC - PREKRIŽJE - IVANČICA, VRH226HPD Ivančica, IvanecIVANČICA3.31:00
HANŽICA - ŽIDOVINA227HPD Belecgrad, BelecIVANČICA1.40:30
DONJA SELNICA - IVANŠČICA, VRH (ODVOJAK PREKO IZVORA)228HPD Gradina, KonjščinaIVANČICA0.40:15
DONJA SELNICA - IVANŠČICA, VRH229HPD Gradina, KonjščinaIVANČICA5.51:30
KONJŠČINA - DONJA SELNICA230HPD Gradina, KonjščinaIVANČICA143:30
DONJA SELNICA - IVANŠČICA, VRH (ODVOJAK)231HPD Gradina, KonjščinaIVANČICA0.80:30
BELEC - SAMBOLIĆI - PLANINICA (ODVOJAK ZA PREKRIŽJE)232HPD Belecgrad, BelecIVANČICA20:45
BELIGE (SPOJNI PUT 1)233HPD Belecgrad, BelecIVANČICA0.20:10
BELIGE (SPOJNI PUT 2)234HPD Belecgrad, BelecIVANČICA0.30:15
MINDŽALOVEC (SPOJNI PUT)235HPD Oštrc, ZlatarIVANČICA0.60:10
MILENGRAD - MALA IVANČICA (ISTOČNI DIO)239HPD Milengrad, BudinščinaIVANČICA1.50:30
GRTOVEC - MILENGRAD - MALA IVANČICA (ZAPADNI DIO)240HPD Milengrad, BudinščinaIVANČICA6.11:30
MILENGRAD - MRZLJAK241HPD Oštrc, ZlatarIVANČICA3.81:30
BELA - SELJANEČKI DOL - PD LUJČEKOVA HIŽA242PD Grebengrad - Novi Marof, Novi MarofIVANČICA4.21:20
VELIKA RAVEN - HAM243HPD Milengrad, BudinščinaIVANČICA0.70:20
PD LUJČEKOVA HIŽA - HAM - MALA IVANČICA244HPD Milengrad, BudinščinaIVANČICA6.61:45
PD LUJČEKOVA HIŽA - LK GLAVČICE - IVANŠČICA245HPD Milengrad, BudinščinaIVANČICA10.63:30
BELSKI DOL - PD LUJČEKOVA HIŽA246HPD Milengrad, BudinščinaIVANČICA1.20:20
Prikazano 100 od 1541 zapisa.
Prikaži rezultata na stranici.
Na korištenje podataka iz Registra primjenjuju se Opći uvjeti korištenja digitalne imovine HPS-a https://www.hps.hr/hps/opci-uvjeti/.
Copyright 2021 © Hrvatski planinarski save   |   Hosting i održavanje: Auris d.o.o.