Hrvatski planinarski savez
Povratak na naslovnicu

Pregled planinarskih putova

Naziv Oznaka Društvo Područje Duljina (km) Vrijeme hoda (h:min)
GAJ-BEGOVAČA313HPD Lipa, LipikSLAVONIJA3.81:20
NOVA GRADIŠKA–RAVNI GAJ314HPD Strmac, Nova GradiškaSLAVONIJA10.53:00
IVANOVAC - DŽAKINA LIVADA315HPD Strmac, Nova GradiškaSLAVONIJA51:15
MUŠKI BUNAR - STRMAC316HPD Strmac, Nova GradiškaSLAVONIJA104:00
CRNA MLAKA-IZVOR DOBRA VODA317HPD Strmac, Nova GradiškaSLAVONIJA1.70:30
BREZOVO POLJE PREKO ŠIBNJAKA318HPD Strmac, Nova GradiškaSLAVONIJA4.72:00
GRADINSKI PUT319HPD Strmac, Nova GradiškaSLAVONIJA3.62:00
JASTREBINAČKI PUT320HPD Strmac, Nova GradiškaSLAVONIJA4.52:15
STRMAC-BJELOVAC-CRNA MLAKA321HPD Strmac, Nova GradiškaSLAVONIJA4.72:00
STRMAC–IVIČKA KOSA322HPD Strmac, Nova GradiškaSLAVONIJA5.22:30
KRNDIJSKI PUT323HPD Strmac, Nova GradiškaSLAVONIJA21:00
STRMAC - VELJINA GLAVA324HPD Strmac, Nova GradiškaSLAVONIJA31:30
STRMAC - KAPETANICA325HPD Strmac, Nova GradiškaSLAVONIJA7.43:00
ŽIROVNJAK-BREZOVO POLJE326PD Psunj, PakracSLAVONIJA82:15
ŽIROVNJAK-IVANJSKI KRST-VODOSTAJ-STRNJIŠAK327PD Psunj, PakracSLAVONIJA7.42:45
NOVSKA - NOVSKO BRDO južni put328PD Zmajevac, NovskaSLAVONIJA124:00
NOVSKA - NOVSKO BRDO sjeverni put329PD Zmajevac, NovskaSLAVONIJA9.83:20
LIPIK-SKLONIŠTE TOČKICA-BRDO330HPD Lipa, LipikSLAVONIJA6.21:45
IZVOR MARKOVAC331PD Psunj, PakracSLAVONIJA10:15
IZVOR SIKILJEVAC-ZIDINE PL. DOMA JOSIP SVOBODA332PD Psunj, PakracSLAVONIJA0.260:07
SPOJNI PUT ZA UČENIČKI IZVOR333HPD Strmac, Nova GradiškaSLAVONIJA10:50
MIJAČI–JAVOROVICA-ŽIROVNJAK334PD Psunj, PakracSLAVONIJA9.23:00
ZIDINE BIJELA STIJENA-ŽUTICE335HPD Lipa, LipikSLAVONIJA5.91:45
LIPIK – ŽUTICE336HPD Lipa, LipikSLAVONIJA8.52:15
ROGOLJICA–ŠIMENJAK-SRNOLOV-IVANOVAC 337HPD Lipa, LipikSLAVONIJA4.41:45
SVETI LEONARD-LIPOVICA338HPD Strmac, Nova GradiškaSLAVONIJA0.750:10
BAČICA-BORIK339HPD Strmac, Nova GradiškaSLAVONIJA1.850:30
SLAV. BROD - PL.D.ĐURO PILAR402PD Dilj gora, Slavonski BrodSLAVONIJA4.31:30
PLJUSKARA-JEZERO PETNJA-BRDO SOKOLOVAC403PD Dilj gora, Slavonski BrodSLAVONIJA7.92:15
KOŠAREVAC-SV. PETKA404PD Dilj gora, Slavonski BrodSLAVONIJA0.90:20
SEDLO IZMEĐU VRHA GRBAVKA I VIDOVOG BRDA-PAPA HRAST405PD Dilj gora, Slavonski BrodSLAVONIJA2.90:50
PLANINARSKI PUT GARDUN Ist. Dilj406HPD Tikvica, ŽupanjaSLAVONIJA9.83:15
PLJUSKARA-SOVSKO JEZERO-ČARDAK407PD Dilj gora, Slavonski BrodSLAVONIJA207:00
VRHOVINA-ČARDAK (Istočni Dilj)408HPD Dirov brijeg, VinkovciSLAVONIJA6.62:00
MATKOVIĆ MALA - KRIŽANJE SA 407 ZA SOVSKO JEZRO409PD Dilj gora, Slavonski BrodSLAVONIJA2.30:45
GARČIN-GRABOVAC (Istočni Dilj)410HPD Tikvica, ŽupanjaSLAVONIJA72:15
BUK - VRH DEGMAN411HPD Klikun, PleternicaSLAVONIJA12.34:00
SV. PETKA-RASTUŠJE412PD Dilj gora, Slavonski BrodSLAVONIJA5.31:30
PAPA HRAST - CINKOVAC413HPD Klikun, PleternicaSLAVONIJA3.41:15
BRODSKI DRENOVAC-KASONJSKI VRH414PD Zanatlija, OsijekSLAVONIJA5.71:30
ĆOSIN MLIN - KASONJSKI VRH415PD Zanatlija, OsijekSLAVONIJA6.11:30
LOVČIĆ - KASONJSKI VRH416PD Zanatlija, OsijekSLAVONIJA5.91:30
ORIOVAC - KASONJSKI VRH417HPD Gojzerica, PožegaSLAVONIJA30:45
NOVO TOPOLJE - SUREVICA418HPD Tikvica, ŽupanjaSLAVONIJA3.10:45
GOLO BRDO - BRATLJEVAC419HPD Tikvica, ŽupanjaSLAVONIJA5.41:40
BRATLJEVAC - IZVOR PICINA VODICA420HPD Tikvica, ŽupanjaSLAVONIJA0.30:10
ORLJAVA-BUČJE-SV. MARTIN LOVČIĆ421PD Dilj gora, Slavonski BrodSLAVONIJA5.81:30
LOVČIĆ-PLJUSKARA422PD Dilj gora, Slavonski BrodSLAVONIJA154:00
PL. DOM ĐURO PILAR-PLJUSKARA423PD Dilj gora, Slavonski BrodSLAVONIJA7.52:15
PL.D. ĐURO PILAR-ČARDAK424PD Dilj gora, Slavonski BrodSLAVONIJA14.65:00
IZVOR VRAČICA-ČARDAK425HPD Tikvica, ŽupanjaSLAVONIJA3.81:30
LOVAČKA NADSTREŠNICA - VRGANJ - (x) ZA IZVOR VRAČICA426PD Frankopan, Rokovci AndrijaševciSLAVONIJA41:10
VUČJE GLAVE-LOVAČKA NADSTREŠNICA427PD Frankopan, Rokovci AndrijaševciSLAVONIJA5.21:30
BAĆINDOL–KAPAVAC501HPD Strmac, Nova GradiškaSLAVONIJA10.63:30
MAKSIMOV HRAST–KAPAVAC 501HPD Strmac, Nova GradiškaSLAVONIJA5.32:30
KLIKUN - MAKSIMOV HRAST501HPD Klikun, PleternicaSLAVONIJA15.34:00
ORLJAVA - KLIKUN501HPD Klikun, PleternicaSLAVONIJA6.62:30
VLADISOVO - MAKSIMOV HRAST502HPD Strmac, Nova GradiškaSLAVONIJA51:45
BRESTOVAC - VRH KAMEN503HPD Sokolovac, PožegaSLAVONIJA62:00
DOLAČKI GRAD504HPD Sokolovac, PožegaSLAVONIJA2.30:50
POŽEGA - VRHOVAČKI GRAD505HPD Sokolovac, PožegaSLAVONIJA5.41:45
MARTINJSKI PUT (2.DIO)506HPD Sokolovac, PožegaSLAVONIJA51:45
NA VRH KOBILE507HPD Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, PožegaSLAVONIJA0.90:15
PLETERNICA - ŠABANOV ORAH508HPD Klikun, PleternicaSLAVONIJA114:00
TROMEĐA - KLIKUN509HPD Klikun, PleternicaSLAVONIJA4.41:15
KLAŠNICE - PRNJAVOR510HPD Klikun, PleternicaSLAVONIJA3.31:10
VIŠKOVCI - TROMEĐA511HPD Klikun, PleternicaSLAVONIJA2.40:45
STARCI - MAKSIMOV HRAST512HPD Strmac, Nova GradiškaSLAVONIJA4.81:30
PILJANA - DOLAČKI GRAD513HPD Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, PožegaSLAVONIJA1.40:30
GORNJA VRBOVA - TROMEĐA514HPD Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, PožegaSLAVONIJA10:20
RATKOVICA - KLIKUN515HPD Klikun, PleternicaSLAVONIJA82:00
ORLJAVA - STARA KAPELA - IZVOR SLATINA516PD Zanatlija, OsijekSLAVONIJA5.81:30
ZAKORENJE - KAPAVAC517HPD Sokolovac, PožegaSLAVONIJA41:30
GRADSKI VRHOVCI - CRKVENI VRHOVCI518HPD Gojzerica, PožegaSLAVONIJA20:30
PAVLOV DOL - SEOCI519HPD Gojzerica, PožegaSLAVONIJA2.50:40
VIDIKOVAC „BELJE“ - ĆUZAHEĐ620PD Zanatlija, OsijekSLAVONIJA155:00
ĆUZAHEĐ - TROJNAŠ621PD Zanatlija, OsijekSLAVONIJA113:00
ZMAJEVAC - BATINA (DARKOV PUT)622PD Zanatlija, OsijekSLAVONIJA7.62:00
KARANAC-KAMENJAK623PD Zanatlija, OsijekSLAVONIJA72
VUKOVO - SKANDALA701HPD Cibalia, VinkovciSLAVONIJA3.41:00
VUKOVO - LISKA702HPD Cibalia, VinkovciSLAVONIJA41:00
VUKOVO - RADOŠ703HPD Cibalia, VinkovciSLAVONIJA5.11:15
VUKOVO - PRINCIPOVAC704HPD Cibalia, VinkovciSLAVONIJA2.70:45
RADOŠ - KNJAK705HPD Cibalia, VinkovciSLAVONIJA3.40:50
RADOŠ - ČUKAVAC706HPD Cibalia, VinkovciSLAVONIJA3.61:00
LOVKA - RIMSKI BUNAR707HPD Cibalia, VinkovciSLAVONIJA6.31:30
PRINCIPOVAC - (x) S LOVKA-RIMSKI BUNAR (spojni put)708HPD Cibalia, VinkovciSLAVONIJA2.30:35
PRINCIPOVAC - IZVOR (spojni put)709HPD Cibalia, VinkovciSLAVONIJA20:30
LISKA - SKANDALA (spojni put)710HPD Cibalia, VinkovciSLAVONIJA1.40:20
(X) S VUKOVO-LISKA - ČUKAVAC (spojni put)711HPD Cibalia, VinkovciSLAVONIJA1.50:20
DUBOKI POTOK - KNJAK (spojni put)712HPD Cibalia, VinkovciSLAVONIJA0.70:15
(X) S VUKOVO-RADOŠ - (X) S RADOŠ-ČUKAVAC (spojni put)713HPD Cibalia, VinkovciSLAVONIJA2.90:45
BAPSKA - SKANDALA714HPD Cibalia, VinkovciSLAVONIJA14.73:30
POPOVAČA - PL.KUĆA MOSLAVAČKA SLATINA101HPD Jelengrad, KutinaMOSLAVAČKA GORA I BILOGORA8.52:45
Pl. K. MOSLAVAČKA SLATINA - JELENGRAD102HPD Jelengrad, KutinaMOSLAVAČKA GORA I BILOGORA4.51:30
PL.K. MOSLAVAČKA SLATINA - KRIŽANJE SA 102103HPD Jelengrad, KutinaMOSLAVAČKA GORA I BILOGORA2.30:45
KRIŽANJE POD JELENGRADOM - KOŠUTA GRAD104HPD Jelengrad, KutinaMOSLAVAČKA GORA I BILOGORA41:20
GORNJA JELENSKA - POD KOLOČENICOM106PD Yeti, KutinaMOSLAVAČKA GORA I BILOGORA1.80:45
KUTINICA - VIS107PD Yeti, KutinaMOSLAVAČKA GORA I BILOGORA2.21
PODGARIĆ-GARIĆ GRAD108PD Yeti, KutinaMOSLAVAČKA GORA I BILOGORA1.30:30
Prikazano 100 od 1638 zapisa.
Prikaži rezultata na stranici.
Na korištenje podataka iz Registra primjenjuju se Opći uvjeti korištenja digitalne imovine HPS-a https://www.hps.hr/hps/opci-uvjeti/.
Copyright 2021 © Hrvatski planinarski save   |   Hosting i održavanje: Auris d.o.o.