Hrvatski planinarski savez
Povratak na naslovnicu

Pregled planinarskih putova

Naziv Oznaka Društvo Područje Duljina (km) Vrijeme hoda (h:min)
SOBRA-MONTOKUC-POMENA (MLJET)1002PD Mljet, GoveđariJADRANSKI OTOCI JUG00:00
VRPOLJE (GUGE) - PL. KUĆA BREZOVAC101HPD Dinara, KninDALMATINSKA ZAGORA14.504:15
BREZOVAC-DINARA102HPD Dinara, KninDALMATINSKA ZAGORA5.302:30
PODINARJE - BREZOVAC103HPD Dinara, KninDALMATINSKA ZAGORA72:30
PODINARJE - SAMAR104HPK Sveti Mihovil, ŠibenikDALMATINSKA ZAGORA6.902:45
GLAVAŠ - DINARA105HPD Sinjal 1831, KijevoDALMATINSKA ZAGORA105:00
BREZOVAC - BADANJ107HPD Dinara, KninDALMATINSKA ZAGORA100:50
(SVETI JAKOV)-GOLO BRDO-VJETAR S DINARE108PD Sveti Jakov, Gornji BitelićDALMATINSKA ZAGORA6.72:20
VJETAR S DINARE-PUME109PD Sveti Jakov, Gornji BitelićDALMATINSKA ZAGORA4.92:00
SVETI JAKOV-MALI MAGLAJ110PD Sveti Jakov, Gornji BitelićDALMATINSKA ZAGORA3.51:30
SVETI JAKOV-KARAULA111PD Sveti Jakov, Gornji BitelićDALMATINSKA ZAGORA3.91:15
VRELO CETINE-GLAVAŠ112PEU Stribor, ŠibenikDALMATINSKA ZAGORA4.61:15
SIVERIĆ-PLANINARSKI DOM201PD Promina, DrnišDALMATINSKA ZAGORA5.71:30
PLANINARSKI DOM-VRH PROMINE202PD Promina, DrnišDALMATINSKA ZAGORA2.11:00
DRNIŠ-ČELINKA203PD Promina, DrnišDALMATINSKA ZAGORA61:50
LIŠNJAK-DOM204PD Promina, DrnišDALMATINSKA ZAGORA3.51:15
VRH PROMINE IZ SELA BUHE205PD Promina, DrnišDALMATINSKA ZAGORA6.12:45
VRH PROMINE IZ SELA UZDOLJE206PD Promina, DrnišDALMATINSKA ZAGORA4.12:00
ZELOVO-ORLOVE STINE-KAPETANOVIĆA STAJA-SVILAJA301PD Svilaja, SinjDALMATINSKA ZAGORA1103:30
OGORJE-KAPETANOVIĆA STAJE302PD Svilaja, SinjDALMATINSKA ZAGORA9.32:30
DOM-ORLOVE STINE(vrh)-DOM305PD Svilaja, SinjDALMATINSKA ZAGORA200:40
VRTAČA MAČKOVAC306PD Svilaja, SinjDALMATINSKA ZAGORA100:20
DONJA KORITA-GLAVAŠ PREKO ŽLABINE402PD Kamešnica, Otok DalmatinskiDALMATINSKA ZAGORA4.32:30
VOŠTANE - SKLONIŠTE SV. MIHOVIL406PD Jelinak, TriljDALMATINSKA ZAGORA3.51:15
TOVARNICA407PD Jelinak, TriljDALMATINSKA ZAGORA3.41:30
DONJA KORITA-GLAVAŠ UZ BLACA408PD Kamešnica, Otok DalmatinskiDALMATINSKA ZAGORA42:15
KOZJAK, KIJEVSKI BAT501HPD Sinjal 1831, KijevoDALMATINSKA ZAGORA5.72:15
KIJEVSKI BAT (sjeverni put)502HPK Sveti Mihovil, ŠibenikDALMATINSKA ZAGORA3.73:00
MATOKIT IZ RAVČE601HPD Vrgorac, VrgoracDALMATINSKA ZAGORA52:45
MATOKIT IZ VRGORCA602HPD Vrgorac, VrgoracDALMATINSKA ZAGORA52:45
VISOKA701PD Svilaja, SinjDALMATINSKA ZAGORA31:30
KROZ KANJON BADNJEVICE-KRUŽNI PUT801HPD Imotski, ImotskiDALMATINSKA ZAGORA6.44
BRANA RIČICE-SPOJ S PUTOM KROZ KANJON BADNJEVICE802HPD Imotski, ImotskiDALMATINSKA ZAGORA1.50:30
OKO LOKVIČKIH JEZERA-KRUŽNI PUT803HPD Imotski, ImotskiDALMATINSKA ZAGORA7.64:00
KLIS GRLO-DEBELO BRDO101PK Split, SplitDALMACIJA4.22:30
IZVOR JADRA-DEBELO BRDO102PK Split, SplitDALMACIJA6.94:30
KOLUDAR-ŽRNOVNIČKA DRAGA103HPD Mosor, SplitDALMACIJA2.31:00
ŽRNOVNICA-VISOKO BRDO104HPD Mosor, SplitDALMACIJA4.33:00
AMIŽIĆI-ŽRNOVNIČKA DRAGA105HPD Mosor, SplitDALMACIJA2.41:15
ŽRNOVNICA - PL.K. LUGARNICA106HPD Mosor, SplitDALMACIJA4.62:30
GORNJE SITNO - LUGARNICA107HPD Mosor, SplitDALMACIJA3.71:45
DUGOPOLJE - GREBEN VISOKOG BRDA108HPD Ljubljan - Dugopolje, DugopoljeDALMACIJA5.82:45
LOLIĆI - PL. D. UMBERTO GIROMETTA109HPD Mosor, SplitDALMACIJA2.91:15
SPOJNI PUT: 107 I 111110HPD Mosor, SplitDALMACIJA1.60:45
PL.D. UMBERTO GIROMETTA - LJUBLJAN111HPD Mosor, SplitDALMACIJA2.61:30
GORNJE SITNO - PL.D. UMBERTO GIROMETTA112HPD Mosor, SplitDALMACIJA1.90:50
SPOJNI PUT: 107 I 111113HPD Mosor, SplitDALMACIJA1.50:50
GORNJE SITNO-PL.D. UMBERTO GIROMETTA115HPD Mosor, SplitDALMACIJA2.21:00
GORNJE SITNO - VELIKI KABAL 116HPD Mosor, SplitDALMACIJA2.82:45
PL.D. UMBERTO GIROMETTA - VICKOV STUP117HPD Mosor, SplitDALMACIJA1.51:45
PL.D. UMBERTO GIROMETTA - GREBEN118HPD Mosor, SplitDALMACIJA1.11:30
LJUČEVA GLAVA - VELIKA GAJNA119HPD Mosor, SplitDALMACIJA1.50:45
PL.D. UMBERTO GIROMETTA-SEDLO POD VRHOM VELIM120HPD Mosor, SplitDALMACIJA2.21:15
RADIČIĆI - KONTEJNER121HPD Mosor, SplitDALMACIJA2.21:30
ČOTIĆI-TEPLA POLA-SEDLO POD VRHOM SV. JURE (KOZIK)122HPD Mosor, SplitDALMACIJA2.92:30
DUBOKO PRODO - SV. JURE (KOZIK)123HPD Mosor, SplitDALMACIJA22:00
GATA-SV. JURE (KOZIK)124HPD Mosor, SplitDALMACIJA2.93:00
VRANJAČA - VICKOV STUP125PK Split, SplitDALMACIJA5.763:45
JABUKOVAC-GREBEN MOSORA126HPD Mosor, SplitDALMACIJA1.10:50
DONJI DOLAC-KONTEJNER 127HPD Mosor, SplitDALMACIJA3.52:00
SPOJNI PUT 120 I 133128HPD Mosor, SplitDALMACIJA0.60:15
PL. KUĆA LUGARNICA-DEBELO BRDO129HPD Mosor, SplitDALMACIJA2.11:15
ŽRNOVNIČKA DRAGA-PL. KUĆA LUGARNICA130HPD Mosor, SplitDALMACIJA2.31:00
DEBELO BRDO-LJUBLJAN131HPD Mosor, SplitDALMACIJA4.12:00
LJUBLJAN-VELIKI KABAL132HPD Mosor, SplitDALMACIJA3.11:20
SV. JURE (KOZIK)-VELIKI KABAL133HPD Mosor, SplitDALMACIJA6.93:30
SPOJNI PUT: 104 I 105134HPD Mosor, SplitDALMACIJA0.20:05
KUČINE-SPOJ SA 102135HPD Mosor, SplitDALMACIJA1.10:30
SPOJNI PUT: 106 I 107136HPD Mosor, SplitDALMACIJA0.50:15
BALIĆI-DEBELO BRDO137HPD Ljubljan - Dugopolje, DugopoljeDALMACIJA3.62:00
PL.K. LUGARNICA-PRIJEVOJ RASNICA138HPD Mosor, SplitDALMACIJA0.560:20
SPOJNI PUT: 106 I 109139HPD Mosor, SplitDALMACIJA0.650:40
ODVOJAK OD 112-DOM UMBERTO GIROMETTA142HPD Mosor, SplitDALMACIJA0.70:15
KRIŽANI-LJUBLJAN143HPD Ljubljan - Dugopolje, DugopoljeDALMACIJA4.73:00
SPOJNI PUT SA 121145HPD Mosor, SplitDALMACIJA1.10:30
SPOJ NA 129-KUNJEVOD146HPD Mosor, SplitDALMACIJA0.350:20
RAŠELJKA - SV. JURE (KOZIK)148PEU Gata, GataDALMACIJA3.62:00
SV. ROKO - RAŠELJKA149PEU Gata, GataDALMACIJA2.91:20
RAŠELJKA - LIŠNICA150PK Gojzerice, SplitDALMACIJA2.81:30
ZVEČANJE - LIŠNICA151PK Gojzerice, SplitDALMACIJA2.42:00
RASTOVAČA - PL.K. TRPOŠNJIK152PEU Gata, GataDALMACIJA1.150:40
GORNJI DOLAC - RAŠELJKA153PK Gojzerice, SplitDALMACIJA3.41:30
TRPOŠNJIK - SV. JURE (KOZIK)154PEU Gata, GataDALMACIJA1.21:15
TRPOŠNJIK - GREBEN155PEU Gata, GataDALMACIJA0.20:10
ČOSIĆI - SKLONIŠTE HRVOJE DUJMIĆ156 NEPOZNATO, DALMACIJA3.82:30
STOMBRATE - STOMORIJA202HPD Ante Bedalov, Kaštel KambelovacDALMACIJA4.31:30
GREBINE - PL.SKL. ORLOVO GNIJEZDO203HPD Ante Bedalov, Kaštel KambelovacDALMACIJA2.71:00
SELO RADUN - CRKVA SV. JURE204HPD Malačka - Donja Kaštela, Kaštel StariDALMACIJA0.50:15
PL.SKL. ORLOVO GNIJEZDO - PL. VRH DEBELIĆ205HPD Ante Bedalov, Kaštel KambelovacDALMACIJA0.60:30
CESTA ZA MALAČKU - GREBINE 206HPD Malačka - Donja Kaštela, Kaštel StariDALMACIJA1.70:45
VRANJICKI GAJ - VRH ŠKRABUTINA207PD Sveti Jure, SolinDALMACIJA10:45
KAŠTEL STARI Ž.P. - PL.SKL. LIMENKA209HPD Malačka - Donja Kaštela, Kaštel StariDALMACIJA5.32:00
MARIĆA STAJE - VRATA211HPD Kozjak, Kaštel SućuracDALMACIJA1.20:50
PEJŠIN PUT212HPD Ante Bedalov, Kaštel KambelovacDALMACIJA1.20:50
PL.K. POD KOLUDROM - SV. MIHOVIL214HPD Ante Bedalov, Kaštel KambelovacDALMACIJA0.70:15
Ž.P. KAŠTEL STARI - MALAČKA215HPD Malačka - Donja Kaštela, Kaštel StariDALMACIJA2.41:10
KAŠTEL KAMBELOVAC - PL.SKL. ORLOVO GNIJEZDO216HPD Ante Bedalov, Kaštel KambelovacDALMACIJA4.63:00
PL. K. POD KOLUDROM - VRH DEBELIĆ218HPD Ante Bedalov, Kaštel KambelovacDALMACIJA2.11:30
MALAČKA - ČESMINOVAC221HPD Malačka - Donja Kaštela, Kaštel StariDALMACIJA1.10:20
CRKVA GOSPA NA HLADI - PL.D. PUTALJ - SV. LUKA222HPD Kozjak, Kaštel SućuracDALMACIJA3.42:15
Prikazano 100 od 1638 zapisa.
Prikaži rezultata na stranici.
Na korištenje podataka iz Registra primjenjuju se Opći uvjeti korištenja digitalne imovine HPS-a https://www.hps.hr/hps/opci-uvjeti/.
Copyright 2021 © Hrvatski planinarski save   |   Hosting i održavanje: Auris d.o.o.