Hrvatski planinarski savez
Povratak na naslovnicu

Pregled planinarskih putova

Naziv Oznaka Društvo Planina Duljina (km) Vrijeme hoda (h:min)
SOZANJ (LASTOVO)901HPD Spivnik, BlatoJADRANSKI OTOCI JUG00:20
BABINO POLJE-VELIKI GRAD (MLJET)1001PD Mljet, GoveđariJADRANSKI OTOCI JUG1.601:00
SOBRA-MONTOKUC-POMENA (MLJET)1002PD Mljet, GoveđariJADRANSKI OTOCI JUG00:00
VRPOLJE (GUGE) - PL. KUĆA BREZOVAC101HPD Dinara, KninDINARA14.504:15
BREZOVAC-DINARA102HPD Dinara, KninDINARA5.302:30
PODINARJE - BREZOVAC103HPD Dinara, KninDINARA72:30
PODINARJE - SAMAR104HPK Sveti Mihovil, ŠibenikDINARA6.902:45
GLAVAŠ - DINARA105HPD Sinjal 1831, KijevoDINARA105:00
UNIŠTA - DONJE TORINE106HPD Sinjal 1831, KijevoDINARA63:30
BREZOVAC - BADANJ107HPD Dinara, KninDINARA100:50
SIVERIĆ-PLANINARSKI DOM201PD Promina, DrnišDALMATINSKA ZAGORA5.71:30
PLANINARSKI DOM-VRH PROMINE202PD Promina, DrnišDALMATINSKA ZAGORA2.11:00
DRNIŠ-ČELINKA203PD Promina, DrnišDALMATINSKA ZAGORA61:50
LIŠNJAK-DOM204PD Promina, DrnišDALMATINSKA ZAGORA3.51:15
VRH PROMINE IZ SELA BUHE205PD Promina, DrnišDALMATINSKA ZAGORA6.12:45
VRH PROMINE IZ SELA UZDOLJE206PD Promina, DrnišDALMATINSKA ZAGORA4.12:00
ZELOVO-ORLOVE STINE-KAPETANOVIĆA STAJA-SVILAJA301PD Svilaja, SinjDALMATINSKA ZAGORA1103:30
OGORJE-KAPETANOVIĆA STAJE302PD Svilaja, SinjDALMATINSKA ZAGORA9.32:30
DOM-ORLOVE STINE(vrh)-DOM305PD Svilaja, SinjDALMATINSKA ZAGORA200:40
VRTAČA MAČKOVAC306PD Svilaja, SinjDALMATINSKA ZAGORA100:20
DONJA KORITA-GLAVAŠ PREKO ŽLABINE402PD Kamešnica, Otok DalmatinskiDALMATINSKA ZAGORA4.32:30
VOŠTANE - SKLONIŠTE SV. MIHOVIL406PD Jelinak, TriljDALMATINSKA ZAGORA41:15
TOVARNICA407PD Jelinak, TriljDALMATINSKA ZAGORA3.41:30
DONJA KORITA-GLAVAŠ UZ BLACA408PD Kamešnica, Otok DalmatinskiDALMATINSKA ZAGORA42:15
KOZJAK, KIJEVSKI BAT501HPD Sinjal 1831, KijevoDALMATINSKA ZAGORA5.72:15
MATOKIT IZ RAVČE601PD Šumar, ZagrebDALMATINSKA ZAGORA52:45
MATOKIT IZ VRGORCA602PD Šumar, ZagrebDALMATINSKA ZAGORA52:45
VISOKA701PD Svilaja, SinjDALMATINSKA ZAGORA31:30
KLIS GRLO-DEBELO BRDO101PK Split, SplitMOSOR4.22:30
IZVOR JADRA-DEBELO BRDO102PK Split, SplitMOSOR6.94:30
KOLUDAR-ŽRNOVNIČKA DRAGA103HPD Mosor, SplitMOSOR2.31:00
ŽRNOVNICA-VISOKO BRDO104HPD Mosor, SplitMOSOR4.33:00
AMIŽIĆI-ŽRNOVNIČKA DRAGA105HPD Mosor, SplitMOSOR2.41:15
ŽRNOVNICA - PL.K. LUGARNICA106HPD Mosor, SplitMOSOR4.62:30
GORNJE SITNO - LUGARNICA107HPD Mosor, SplitMOSOR3.71:45
DUGOPOLJE - GREBEN VISOKOG BRDA108HPD Ljubljan - Dugopolje, DugopoljeMOSOR5.82:45
LOLIĆI - PL. D. UMBERTO GIROMETTA109HPD Mosor, SplitMOSOR2.91:15
SPOJNI PUT: 107 I 111110HPD Mosor, SplitMOSOR1.60:45
PL.D. UMBERTO GIROMETTA - LJUBLJAN111HPD Mosor, SplitMOSOR2.61:30
GORNJE SITNO - PL.D. UMBERTO GIROMETTA112HPD Mosor, SplitMOSOR1.90:50
SPOJNI PUT: 107 I 111113HPD Mosor, SplitMOSOR1.50:50
GORNJE SITNO-PL.D. UMBERTO GIROMETTA115HPD Mosor, SplitMOSOR2.21:00
GORNJE SITNO - VELIKI KABAL 116HPD Mosor, SplitMOSOR2.82:45
PL.D. UMBERTO GIROMETTA - VICKOV STUP117HPD Mosor, SplitMOSOR1.51:45
PL.D. UMBERTO GIROMETTA - GREBEN118HPD Mosor, SplitMOSOR1.11:00
LJUČEVA GLAVA - VELIKA GAJNA119HPD Mosor, SplitMOSOR1.50:45
PL.D. UMBERTO GIROMETTA-SEDLO POD VRHOM VELIM120HPD Mosor, SplitMOSOR2.21:15
RADIČIĆI - KONTEJNER121HPD Mosor, SplitMOSOR2.21:30
ČOTIĆI-TEPLA POLA-SEDLO POD VRHOM SV. JURE (KOZIK)122HPD Mosor, SplitMOSOR2.92:30
DUBOKO PRODO - SV. JURE (KOZIK)123HPD Mosor, SplitMOSOR22:00
GATA-SV. JURE (KOZIK)124HPD Mosor, SplitMOSOR2.93:00
VRANJAČA - VICKOV STUP125PK Split, SplitMOSOR5.763 sata
JABUKOVAC-GREBEN MOSORA126HPD Mosor, SplitMOSOR1.10:50
DONJI DOLAC-KONTEJNER 127HPD Mosor, SplitMOSOR3.52:00
SPOJNI PUT 120 I 133128HPD Mosor, SplitMOSOR0.60:15
PL. KUĆA LUGARNICA-DEBELO BRDO129HPD Mosor, SplitMOSOR2.11:15
ŽRNOVNIČKA DRAGA-PL. KUĆA LUGARNICA130HPD Mosor, SplitMOSOR2.31:00
DEBELO BRDO-LJUBLJAN131HPD Mosor, SplitMOSOR4.12:00
LJUBLJAN-VELIKI KABAL132HPD Mosor, SplitMOSOR3.11:20
SV. JURE (KOZIK)-VELIKI KABAL133HPD Mosor, SplitMOSOR6.93:30
SPOJNI PUT: 104 I 105134HPD Mosor, SplitMOSOR0.20:05
KUČINE-SPOJ SA 102135HPD Mosor, SplitMOSOR1.10:30
SPOJNI PUT: 106 I 107136HPD Mosor, SplitMOSOR0.50:15
BALIĆI-DEBELO BRDO137HPD Ljubljan - Dugopolje, DugopoljeMOSOR3.62:00
PL.K. LUGARNICA-PRIJEVOJ RASNICA138HPD Mosor, SplitMOSOR0.560:20
SPOJNI PUT: 106 I 109139HPD Mosor, SplitMOSOR0.650:40
ODVOJAK OD 112-DOM UMBERTO GIROMETTA142HPD Mosor, SplitMOSOR0.70:15
KRIŽANI-LJUBLJAN143HPD Ljubljan - Dugopolje, DugopoljeMOSOR4.73:00
SPOJNI PUT SA 121145HPD Mosor, SplitMOSOR1.10:30
SPOJ NA 129-KUNJEVOD146HPD Mosor, SplitMOSOR0.350:20
STOMBRATE - STOMORIJA202HPD Ante Bedalov, Kaštel KambelovacKOZJAK IZNAD KAŠTELA4.31:30
GREBINE - PL.SKL. ORLOVO GNIJEZDO203HPD Ante Bedalov, Kaštel KambelovacKOZJAK IZNAD KAŠTELA2.71:00
SELO RADUN - CRKVA SV. JURE204HPD Malačka - Donja Kaštela, Kaštel StariKOZJAK IZNAD KAŠTELA0.50:15
PL.SKL. ORLOVO GNIJEZDO - PL. VRH DEBELIĆ205HPD Ante Bedalov, Kaštel KambelovacKOZJAK IZNAD KAŠTELA0.60:30
CESTA ZA MALAČKU - GREBINE 206HPD Malačka - Donja Kaštela, Kaštel StariKOZJAK IZNAD KAŠTELA1.71:00
VRANJICKI GAJ - VRH ŠKRABUTINA207PD Sveti Jure, SolinKOZJAK IZNAD KAŠTELA10:45
KAŠTEL STARI Ž.P. - PL.SKL. LIMENKA209HPD Malačka - Donja Kaštela, Kaštel StariKOZJAK IZNAD KAŠTELA5.32:30
MARIĆA STAJE - VRATA211HPD Kozjak, Kaštel SućuracKOZJAK IZNAD KAŠTELA1.20:50
PEJŠIN PUT212HPD Ante Bedalov, Kaštel KambelovacKOZJAK IZNAD KAŠTELA1.20:50
PL.K. POD KOLUDROM - SV. MIHOVIL214HPD Ante Bedalov, Kaštel KambelovacKOZJAK IZNAD KAŠTELA0.70:15
Ž.P. KAŠTEL STARI - MALAČKA215HPD Malačka - Donja Kaštela, Kaštel StariKOZJAK IZNAD KAŠTELA2.41:10
KAŠTEL KAMBELOVAC - PL.SKL. ORLOVO GNIJEZDO216HPD Ante Bedalov, Kaštel KambelovacKOZJAK IZNAD KAŠTELA4.63:00
PL. K. POD KOLUDROM - VRH DEBELIĆ218HPD Ante Bedalov, Kaštel KambelovacKOZJAK IZNAD KAŠTELA2.11:30
MALAČKA - ČESMINOVAC221HPD Malačka - Donja Kaštela, Kaštel StariKOZJAK IZNAD KAŠTELA1.10:20
CRKVA GOSPA NA HLADI - PL.D. PUTALJ - SV. LUKA222HPD Kozjak, Kaštel SućuracKOZJAK IZNAD KAŠTELA3.42:15
SUČURAČKI GAJ - GREBEN KOZJAKA NAD KLINI223HPD Kozjak, Kaštel SućuracKOZJAK IZNAD KAŠTELA1.31:30
SUČURAČKI GAJ - SV. JURAJ - Pl. DOM PUTALJ224HPD Kozjak, Kaštel SućuracKOZJAK IZNAD KAŠTELA1.10:40
Pl. DOM PUTALJ - POD KLINI225HPD Kozjak, Kaštel SućuracKOZJAK IZNAD KAŠTELA1.30:30
GOSPA NA HLADI - VRANJICKI GAJ226HPD Kozjak, Kaštel SućuracKOZJAK IZNAD KAŠTELA2.21:30
MARIĆA STAJE - DRAŽEV DOLAC - GREBEN KOZJAKA227HPD Ante Bedalov, Kaštel KambelovacKOZJAK IZNAD KAŠTELA2.41:00
SPLITOV KLINČANI PUT228PK Split, SplitKOZJAK IZNAD KAŠTELA0.80:45
CESTA OD BOBANI - BOBANOVA GREDA229PD Sveti Jure, SolinKOZJAK IZNAD KAŠTELA1.10:20
BOBANI - ODŽIĆI231PD Sveti Jure, SolinKOZJAK IZNAD KAŠTELA1.10:30
KLIS MEGDAN - MARKEZINA GREDA233PD Sveti Jure, SolinKOZJAK IZNAD KAŠTELA11:00
NINČEVIĆI - SKALICE - SV. JURAJ234PD Sveti Jure, SolinKOZJAK IZNAD KAŠTELA2.62:30
LABIN - LABINŠTICA235HPD Malačka - Donja Kaštela, Kaštel StariKOZJAK IZNAD KAŠTELA2.21:10
LABIN - CRNI KRUG236HPD Malačka - Donja Kaštela, Kaštel StariKOZJAK IZNAD KAŠTELA5.62:15
MALAČKA - CRNI KRUG237HPD Malačka - Donja Kaštela, Kaštel StariKOZJAK IZNAD KAŠTELA3.41:10
MALAČKA - BIRANJ238PK Split, SplitKOZJAK IZNAD KAŠTELA2.30:45
GOSPA LURDSKA - BIRANJ - SV. IVAN239HPD Ante Bedalov, Kaštel KambelovacKOZJAK IZNAD KAŠTELA3.32:00
Prikazano 100 od 1515 zapisa.
Prikaži rezultata na stranici.
Copyright 2021 © Hrvatski planinarski savez   |   Hosting i održavanje: Auris d.o.o.