Hrvatski planinarski savez
Povratak na naslovnicu

Pregled planinarskih putova

Naziv Oznaka Društvo Planina Duljina (km) Vrijeme hoda (h:min)
SUPETAR - NEREŽIŠĆE (BRAČ)501 NEPOZNATO, JADRANSKI OTOCI JUG
PUSTINJAČKI SAMOSTAN BLACA - DRAGE VODE - NEREŽIŠĆE (BRAČ)502 NEPOZNATO, JADRANSKI OTOCI JUG
PUSTINJAČKI SAMOSTAN BLACA-OBRŠJE-NEREŽIŠĆE (BRAČ)503HPD Malačka - Donja Kaštela, Kaštel StariJADRANSKI OTOCI JUG
NEREŽIŠĆE-VIDOVA GORA (BRAČ)504HPD Malačka - Donja Kaštela, Kaštel StariJADRANSKI OTOCI JUG
SPOJNI PUT: 3 I 4 (BRAČ)505HPD Malačka - Donja Kaštela, Kaštel StariJADRANSKI OTOCI JUG
DOL - SV. NIKOLA (HVAR)601HPD Stanko Kempny, ZagrebJADRANSKI OTOCI JUG
VRBANJ - SV. NIKOLA (HVAR)602HPD Stanko Kempny, ZagrebJADRANSKI OTOCI JUG02:30
SV. NEDJELJA-SV. NIKOLA (HVAR)603HPD Stanko Kempny, ZagrebJADRANSKI OTOCI JUG
KOMIŽA - HUM - VIS (otok Vis)701HPD Hum, VisJADRANSKI OTOCI JUG11.44
KOMIŽA - OKLJUČNA - VIS (otok Vis)702HPD Hum, VisJADRANSKI OTOCI JUG13.504:30
KOMIŽA -DRAGODID - KOMIŽA (otok Vis)703HPD Hum, VisJADRANSKI OTOCI JUG7.33
VIS-BRATOSAVAC-LOKVICA (otok Vis)704HPD Hum, VisJADRANSKI OTOCI JUG4.201:30
VIS - ZALO DOLAC (otok Vis)705HPD Hum, VisJADRANSKI OTOCI JUG3.601:15
KOMIŽA-SV.MIHOVIL-(X) S 1-KOD SENOVA DOLCA (otok Vis)706HPD Hum, VisJADRANSKI OTOCI JUG401:15
MALA KAPJA-KOM (KORČULA)801 NEPOZNATO, JADRANSKI OTOCI JUG2.31:15
VELA LUKA - HUM802HPD Mareta, Vela LukaJADRANSKI OTOCI JUG31:15
SOZANJ (LASTOVO)901HPD Spivnik, BlatoJADRANSKI OTOCI JUG00:20
BABINO POLJE-VELIKI GRAD (MLJET)1001PD Mljet, GoveđariJADRANSKI OTOCI JUG1.601:00
SOBRA-MONTOKUC-POMENA (MLJET)1002PD Mljet, GoveđariJADRANSKI OTOCI JUG00:00
VRPOLJE (GUGE) - PL. KUĆA BREZOVAC101HPD Dinara, KninDINARA14.504:15
BREZOVAC-DINARA102HPD Dinara, KninDINARA5.302:30
PODINARJE - BREZOVAC103HPD Dinara, KninDINARA72:30
PODINARJE - SAMAR104HPK Sveti Mihovil, ŠibenikDINARA6.902:45
GLAVAŠ - DINARA105HPD Sinjal 1831, KijevoDINARA105:00
UNIŠTA - DONJE TORINE106HPD Sinjal 1831, KijevoDINARA63:30
BREZOVAC - BADANJ107HPD Dinara, KninDINARA100:50
SIVERIĆ-PLANINARSKI DOM201PD Promina, DrnišDALMATINSKA ZAGORA5.71:30
PLANINARSKI DOM-VRH PROMINE202PD Promina, DrnišDALMATINSKA ZAGORA2.11:00
DRNIŠ-ČELINKA203PD Promina, DrnišDALMATINSKA ZAGORA61:50
LIŠNJAK-DOM204PD Promina, DrnišDALMATINSKA ZAGORA3.51:15
VRH PROMINE IZ SELA BUHE205PD Promina, DrnišDALMATINSKA ZAGORA6.12:45
VRH PROMINE IZ SELA UZDOLJE206PD Promina, DrnišDALMATINSKA ZAGORA4.12:00
ZELOVO-ORLOVE STINE-KAPETANOVIĆA STAJA-SVILAJA301PD Svilaja, SinjDALMATINSKA ZAGORA1103:30
OGORJE-KAPETANOVIĆA STAJE302PD Svilaja, SinjDALMATINSKA ZAGORA9.32:30
DOM-ORLOVE STINE(vrh)-DOM305PD Svilaja, SinjDALMATINSKA ZAGORA200:40
VRTAČA MAČKOVAC306PD Svilaja, SinjDALMATINSKA ZAGORA100:20
DONJA KORITA-GLAVAŠ PREKO ŽLABINE402PD Kamešnica, Otok DalmatinskiDALMATINSKA ZAGORA4.32:30
VOŠTANE - SKLONIŠTE SV. MIHOVIL406PD Jelinak, TriljDALMATINSKA ZAGORA3.51:15
TOVARNICA407PD Jelinak, TriljDALMATINSKA ZAGORA3.41:30
DONJA KORITA-GLAVAŠ UZ BLACA408PD Kamešnica, Otok DalmatinskiDALMATINSKA ZAGORA42:15
KOZJAK, KIJEVSKI BAT501HPD Sinjal 1831, KijevoDALMATINSKA ZAGORA5.72:15
MATOKIT IZ RAVČE601PD Šumar, ZagrebDALMATINSKA ZAGORA52:45
MATOKIT IZ VRGORCA602PD Šumar, ZagrebDALMATINSKA ZAGORA52:45
VISOKA701PD Svilaja, SinjDALMATINSKA ZAGORA31:30
KLIS GRLO-DEBELO BRDO101PK Split, SplitMOSOR4.22:30
IZVOR JADRA-DEBELO BRDO102PK Split, SplitMOSOR6.94:30
KOLUDAR-ŽRNOVNIČKA DRAGA103HPD Mosor, SplitMOSOR2.31:00
ŽRNOVNICA-VISOKO BRDO104HPD Mosor, SplitMOSOR4.33:00
AMIŽIĆI-ŽRNOVNIČKA DRAGA105HPD Mosor, SplitMOSOR2.41:15
ŽRNOVNICA - PL.K. LUGARNICA106HPD Mosor, SplitMOSOR4.62:30
GORNJE SITNO - LUGARNICA107HPD Mosor, SplitMOSOR3.71:45
DUGOPOLJE - GREBEN VISOKOG BRDA108HPD Ljubljan - Dugopolje, DugopoljeMOSOR5.82:45
LOLIĆI - PL. D. UMBERTO GIROMETTA109HPD Mosor, SplitMOSOR2.91:15
SPOJNI PUT: 107 I 111110HPD Mosor, SplitMOSOR1.60:45
PL.D. UMBERTO GIROMETTA - LJUBLJAN111HPD Mosor, SplitMOSOR2.61:30
GORNJE SITNO - PL.D. UMBERTO GIROMETTA112HPD Mosor, SplitMOSOR1.90:50
SPOJNI PUT: 107 I 111113HPD Mosor, SplitMOSOR1.50:50
GORNJE SITNO-PL.D. UMBERTO GIROMETTA115HPD Mosor, SplitMOSOR2.21:00
GORNJE SITNO - VELIKI KABAL 116HPD Mosor, SplitMOSOR2.82:45
PL.D. UMBERTO GIROMETTA - VICKOV STUP117HPD Mosor, SplitMOSOR1.51:45
PL.D. UMBERTO GIROMETTA - GREBEN118HPD Mosor, SplitMOSOR1.11:00
LJUČEVA GLAVA - VELIKA GAJNA119HPD Mosor, SplitMOSOR1.50:45
PL.D. UMBERTO GIROMETTA-SEDLO POD VRHOM VELIM120HPD Mosor, SplitMOSOR2.21:15
RADIČIĆI - KONTEJNER121HPD Mosor, SplitMOSOR2.21:30
ČOTIĆI-TEPLA POLA-SEDLO POD VRHOM SV. JURE (KOZIK)122HPD Mosor, SplitMOSOR2.92:30
DUBOKO PRODO - SV. JURE (KOZIK)123HPD Mosor, SplitMOSOR22:00
GATA-SV. JURE (KOZIK)124HPD Mosor, SplitMOSOR2.93:00
VRANJAČA - VICKOV STUP125PK Split, SplitMOSOR5.763 sata
JABUKOVAC-GREBEN MOSORA126HPD Mosor, SplitMOSOR1.10:50
DONJI DOLAC-KONTEJNER 127HPD Mosor, SplitMOSOR3.52:00
SPOJNI PUT 120 I 133128HPD Mosor, SplitMOSOR0.60:15
PL. KUĆA LUGARNICA-DEBELO BRDO129HPD Mosor, SplitMOSOR2.11:15
ŽRNOVNIČKA DRAGA-PL. KUĆA LUGARNICA130HPD Mosor, SplitMOSOR2.31:00
DEBELO BRDO-LJUBLJAN131HPD Mosor, SplitMOSOR4.12:00
LJUBLJAN-VELIKI KABAL132HPD Mosor, SplitMOSOR3.11:20
SV. JURE (KOZIK)-VELIKI KABAL133HPD Mosor, SplitMOSOR6.93:30
SPOJNI PUT: 104 I 105134HPD Mosor, SplitMOSOR0.20:05
KUČINE-SPOJ SA 102135HPD Mosor, SplitMOSOR1.10:30
SPOJNI PUT: 106 I 107136HPD Mosor, SplitMOSOR0.50:15
BALIĆI-DEBELO BRDO137HPD Ljubljan - Dugopolje, DugopoljeMOSOR3.62:00
PL.K. LUGARNICA-PRIJEVOJ RASNICA138HPD Mosor, SplitMOSOR0.560:20
SPOJNI PUT: 106 I 109139HPD Mosor, SplitMOSOR0.650:40
ODVOJAK OD 112-DOM UMBERTO GIROMETTA142HPD Mosor, SplitMOSOR0.70:15
KRIŽANI-LJUBLJAN143HPD Ljubljan - Dugopolje, DugopoljeMOSOR4.73:00
SPOJNI PUT SA 121145HPD Mosor, SplitMOSOR1.10:30
SPOJ NA 129-KUNJEVOD146HPD Mosor, SplitMOSOR0.350:20
RAŠELJKA - SV. JURE (KOZIK)148PEU Gata, GataMOSOR3.62:00
SV. ROKO - RAŠELJKA149PEU Gata, GataMOSOR2.91:20
RAŠELJKA - LIŠNICA150PEU Gata, GataMOSOR2.81:30
ZVEČANJE - LIŠNICA151PEU Gata, GataMOSOR2.42:00
RASTOVAČA - PL.K. TRPOŠNJIK152PEU Gata, GataMOSOR1.150:40
GORNJI DOLAC - RAŠELJKA153PK Gojzerice, SplitMOSOR3.41:30
TRPOŠNJIK - SV. JURE (KOZIK)154PEU Gata, GataMOSOR1.21:15
TRPOŠNJIK - GREBEN155PEU Gata, GataMOSOR0.20:10
ČOSIĆI - SKLONIŠTE HRVOJE DUJMIĆ156 NEPOZNATO, MOSOR3.82:30
STOMBRATE - STOMORIJA202HPD Ante Bedalov, Kaštel KambelovacKOZJAK IZNAD KAŠTELA4.31:30
GREBINE - PL.SKL. ORLOVO GNIJEZDO203HPD Ante Bedalov, Kaštel KambelovacKOZJAK IZNAD KAŠTELA2.71:00
SELO RADUN - CRKVA SV. JURE204HPD Malačka - Donja Kaštela, Kaštel StariKOZJAK IZNAD KAŠTELA0.50:15
PL.SKL. ORLOVO GNIJEZDO - PL. VRH DEBELIĆ205HPD Ante Bedalov, Kaštel KambelovacKOZJAK IZNAD KAŠTELA0.60:30
CESTA ZA MALAČKU - GREBINE 206HPD Malačka - Donja Kaštela, Kaštel StariKOZJAK IZNAD KAŠTELA1.71:00
Prikazano 100 od 1541 zapisa.
Prikaži rezultata na stranici.
Na korištenje podataka iz Registra primjenjuju se Opći uvjeti korištenja digitalne imovine HPS-a https://www.hps.hr/hps/opci-uvjeti/.
Copyright 2021 © Hrvatski planinarski save   |   Hosting i održavanje: Auris d.o.o.