Hrvatski planinarski savez
Povratak na naslovnicu

Pregled planinarskih putova

Naziv Oznaka Društvo Područje Duljina (km) Vrijeme hoda (h:min)
JAVOR-ČEŠLJAKOVAČKI VIS101HPD Orahovica, OrahovicaSLAVONIJA7.82:30
JANKOVAC - IVAČKA GLAVA101HPD Bršljan-Jankovac, OsijekSLAVONIJA6.12:15
TROMEĐA-IVAČKA GLAVA101PD Mališćak, VelikaSLAVONIJA2.91
KNEŽEVE VODE-TROMEĐA-VRH PAPUK101HPD Bršljan-Jankovac, OsijekSLAVONIJA31:00
NOVO ZVEČEVO-KNEŽEVA VODA101PD Zanatlija, OsijekSLAVONIJA113:45
NOVO ZVEČEVO - MEĐA101PD Petrov vrh, DaruvarSLAVONIJA134:30
MEĐA - PETROV VRH101PD Petrov vrh, DaruvarSLAVONIJA12.54:00
PL. DOM PETROV VRH-VELIKI JAVORNIK101PD Petrov vrh, DaruvarSLAVONIJA154:00
ŠPANOVICA-GORNJI GRAHOVLJANI-CIGANOVO BRDO-VELIKI JAVORNIK101PD Psunj, PakracSLAVONIJA6.92:15
DARUVAR-PETROV VRH KROZ VINOGRADE102PD Petrov vrh, DaruvarSLAVONIJA9.82:30
IZLETIŠTE TOPLICA-DOM PETROV VRH 103PD Petrov vrh, DaruvarSLAVONIJA0:00
IZLETIŠTE TOPLICA-PL.DOM PETROV VRH104PD Petrov vrh, DaruvarSLAVONIJA3.31:10
SPOJNI PUT IZMEĐU 4 I 5104PD Petrov vrh, DaruvarSLAVONIJA1.50:30
ŠKODINOVAC-DEBELO BRDO105PD Petrov vrh, DaruvarSLAVONIJA103:20
ĐULOVAC-CRNI VRH106PD Petrov vrh, DaruvarSLAVONIJA3.32:30
MEĐA-VRANI KAMEN109PD Petrov vrh, DaruvarSLAVONIJA7.52:30
DOM LAPJAK-ČEŠLJAKOVAČKI VIS110HPD Sokolovac, PožegaSLAVONIJA6.72:30
DOM LAPJAK-JANKOVAC111HPD Sokolovac, PožegaSLAVONIJA8.73:00
VELIKA - DUBOČANKA - PL.D. JANKOVAC112HPD Sokolovac, PožegaSLAVONIJA7.52:30
DUBOKA - TRIŠNJICA - ANTUNOVAC113HPD Sokolovac, PožegaSLAVONIJA3.11:00
SPOJNI PUT TRI KRUŠKE113HPD Sokolovac, PožegaSLAVONIJA0.90:20
SPOJNI PUT 113HPD Sokolovac, PožegaSLAVONIJA0.60:15
SPOJNI PUT113HPD Sokolovac, PožegaSLAVONIJA0.40:10
ŠULEROV PUT114HPD Sokolovac, PožegaSLAVONIJA1.50:45
DUBOČANKA - TRI BORA115HPD Sokolovac, PožegaSLAVONIJA1.50:45
OMLADINSKA STAZA:VELIKA - KANIŠKA GLAVA116PD Mališćak, VelikaSLAVONIJA5.82:00
JEZERCE - MAJEROVE LIVADE (kroz Talijanski jarak)117HPD Sokolovac, PožegaSLAVONIJA10:20
KAMENOLOM TISICA - PL.K. TRIŠNJICA118HPD Sokolovac, PožegaSLAVONIJA2.81:00
KAMENOLOM TISICA - LOPARNA119HPD Sokolovac, PožegaSLAVONIJA1.50:30
JEZERCE - TROMEĐA120HPD Sokolovac, PožegaSLAVONIJA1.20:20
MAJEROVE LIVADE - PUT NA TROMEĐU121HPD Sokolovac, PožegaSLAVONIJA1.60:30
JEZERCE-NEVOLJAŠ122HPD Sokolovac, PožegaSLAVONIJA10:20
SPOJNI PUT DO ANĐINE BARAKE122HPD Sokolovac, PožegaSLAVONIJA10:15
ANĐINA BARAKA–KOPRIVNATO BRDO–IVAČKA GLAVA123PD Zanatlija, OsijekSLAVONIJA2.20:45
VELIKA -IZVOR VELIČANKE - ORAHOVA VODA124HPD Sokolovac, PožegaSLAVONIJA5.62:00
VELIKA-ORAHOVA VODA125PD Mališćak, VelikaSLAVONIJA7.42:30
VELIKA - TURJAK - PL.SKL. MALIŠČAK126PD Mališćak, VelikaSLAVONIJA41:45
SPOJNI PUT OD 25 DO 26 KOD PL.SKL. MALIŠČAK126PD Mališćak, VelikaSLAVONIJA0.130:05
SPOJNI PUT KOD PL.SKL.MALIŠĆAK126PD Mališćak, VelikaSLAVONIJA0.40:20
VELIKA - BABJA PEĆ 127PD Mališćak, VelikaSLAVONIJA3.11:00
OD SOKOLINE PREKO GRADINE STAŽEMAN DO VRHA LIPOVCA128PD Mališćak, VelikaSLAVONIJA1.20:45
SLATINSKI DRENOVAC-PL.D.JANKOVAC129PD Zanatlija, OsijekSLAVONIJA51:45
PUT PREKO SOKOLINE130HPD Bršljan-Jankovac, OsijekSLAVONIJA2.81:15
SELO HUMLJANI - PL.D. JANKOVAC131HPD Bršljan-Jankovac, OsijekSLAVONIJA16.34:30
JUNGOVA STAZA132HPD Bršljan-Jankovac, OsijekSLAVONIJA5.92:00
IZVOR KOVAČICA-GREBEN KOVAČICA 134PD Zanatlija, OsijekSLAVONIJA1.30:30
JANKOVAC - TALPE135PD Zanatlija, OsijekSLAVONIJA1.80:40
MIJAČI-SKRESINE136PD Psunj, PakracSLAVONIJA9.83:15
VOĆIN–MARKOV GROB–VELEBIT–STRAŽA (TOČAK)137PD Zanatlija, OsijekSLAVONIJA7.93:15
VOĆIN–RUPNICA–TOČAK-LOM138PD Zanatlija, OsijekSLAVONIJA12.44:00
ŠARENGLAVA–GUDNOGA–REITWEG-LOM139PD Zanatlija, OsijekSLAVONIJA5.62:30
JANKOVAC-TROMEĐA-ČEŠLJAKOVAČKI VIS140HPD Sokolovac, PožegaSLAVONIJA5.31:45
VELIKI JAVORNIK-IZVOR BUKOVA VODA-METLA-SKRESINE143PD Petrov vrh, DaruvarSLAVONIJA8.22:30
STARO ZVEČEVO-VELIKA NEDIOKA-BALAČKO BRDO-SKRESINE144PD Petrov vrh, DaruvarSLAVONIJA7.12:00
NAŠICE-KOLARIŠTE202PD Krndija, NašiceSLAVONIJA15.65:00
NAŠICE-KRIŽANJE IZNAD CRNE KLADE203PD Krndija, NašiceSLAVONIJA9.23:00
LONDŽICA-PAULINOVAC204PD Krndija, NašiceSLAVONIJA6.72:00
STARI VODOVOD SEONA-KRIŽANJE ISPOD BEDEMGRADA205PD Krndija, NašiceSLAVONIJA5.21:40
DOBRA VODA - STAKLANA206PD Krndija, NašiceSLAVONIJA5.71:45
STAKLANA-KOTA 528207HPD Sunovrat, ĐurđenovacSLAVONIJA41:20
PLANIN.KUĆA TIVANOVO-PJESKOVI208HPD Sunovrat, ĐurđenovacSLAVONIJA41:20
PL.K. TIVANOVO-KRIŽANJE S PUTOM 208209HPD Sunovrat, ĐurđenovacSLAVONIJA1.70:30
BABINA VODA-RAVNO BRDO- PETROV VRH210HPD Sunovrat, ĐurđenovacSLAVONIJA4.71:30
TIVANOVO - SREDNJAK211HPD Sunovrat, ĐurđenovacSLAVONIJA1.20:20
FERIČANCI-SREDNJAK212HPD Sokol, FeričanciSLAVONIJA4.61:15
RAZBIJENO KOLO - PETROV VRH214HPD Sokol, FeričanciSLAVONIJA2:15
PREKO VRLETINE215PD Krndija, NašiceSLAVONIJA5.11:40
ŠAŠEVO - VRH JAVOR218HPD Orahovica, OrahovicaSLAVONIJA1.50:30
ŠAŠEVO-RASTOVA KOSA-VELIKE VINCINE219HPD Orahovica, OrahovicaSLAVONIJA3.11:30
KUTJEVO - DOBRA VODA 220HPD Vidim, KutjevoSLAVONIJA4.71:30
KUTJEVO - TROMEĐA221HPD Vidim, KutjevoSLAVONIJA9.43:15
KUTJEVO-IZVOR222HPD Vidim, KutjevoSLAVONIJA5.71:50
LIPE - ROGIN KAMEN223HPD Vidim, KutjevoSLAVONIJA0.60:10
BOROVIK-VUČJE GLAVE230PD Đakovo, ĐakovoSLAVONIJA7.82:15
BOROVIK-VIGNJIŠTE231PD Đakovo, ĐakovoSLAVONIJA7.42:15
VIGNJIŠTE - LONDŽICA232PD Krndija, NašiceSLAVONIJA6.82:15
LONDŽICA-BEDEMGRAD233PD Krndija, NašiceSLAVONIJA8.42:45
LONČARSKI VIS - KOTA 528234PD Krndija, NašiceSLAVONIJA4.21:20
KOTA 528 - DOBRA VODA235PD Krndija, NašiceSLAVONIJA3.21:00
ORAHOVIČKO JEZERO-DUZLUK-MANASTIR-MEĐA236HPD Orahovica, OrahovicaSLAVONIJA6.42:00
ORAHOVIČKO JEZERO-RUŽICA GRAD-STARI GRAD- (X) SA SPP237HPD Orahovica, OrahovicaSLAVONIJA3.91:30
DOBRA VODA-PETROV VRH239HPD Sokol, FeričanciSLAVONIJA4.21:30
JAVORI-TROMEĐA -KAPAVAC240HPD Orahovica, OrahovicaSLAVONIJA4.41:30
PETROV VRH-KAPAVAC241HPD Orahovica, OrahovicaSLAVONIJA4.21:30
TRI KRALJA-KRUŽNI PUT242PD Đakovo, ĐakovoSLAVONIJA6.22:00
SELO ŠPANOVICA-OMANOVAC301PD Psunj, PakracSLAVONIJA11.74
OMANOVAC-BREZOVO POLJE301PD Psunj, PakracSLAVONIJA10.24
STRMAC-BREZOVO POLJE301HPD Strmac, Nova GradiškaSLAVONIJA7.13:00
BAĆIN DOL-STRMAC301HPD Strmac, Nova GradiškaSLAVONIJA7.52:30
FOKINA STAZA302PD Psunj, PakracSLAVONIJA7.32:45
PAKRAC-KRIŽANJE S FOKINOM STAZOM303PD Psunj, PakracSLAVONIJA2.40:50
TROMEĐA - PL.D. OMANOVAC304PD Psunj, PakracSLAVONIJA2.80:50
CVIJINA STAZA305HPD Lipa, LipikSLAVONIJA2.40:50
UZ GREBEN OMANOVAC306HPD Lipa, LipikSLAVONIJA3.11:00
POTOK ROGOLJICA-PL.D. OMANOVAC PREKO PLANINSKOG RTA307PD Psunj, PakracSLAVONIJA3.71:15
HAJDUČKA KOSA-PETKOVAČA-KAMENAC308PD Psunj, PakracSLAVONIJA4.31:30
SELIŠCE NA HAJDUČKOJ KOSI-POTOK ROGOLJICA (PJESKAŠ)-BUKVIK309PD Psunj, PakracSLAVONIJA2.20:50
KRIŽANJE ISPOD OŠTRENJAKA-VELIKA POLJANA310PD Psunj, PakracSLAVONIJA2.50:45
SKLONIŠTE TOČKICA-ZIDINE BIJELA STIJENA311HPD Lipa, LipikSLAVONIJA82:30
ŠEOVICA - PL.DOM OMANOVAC312HPD Lipa, LipikSLAVONIJA3.31:20
Prikazano 100 od 1638 zapisa.
Prikaži rezultata na stranici.
Na korištenje podataka iz Registra primjenjuju se Opći uvjeti korištenja digitalne imovine HPS-a https://www.hps.hr/hps/opci-uvjeti/.
Copyright 2021 © Hrvatski planinarski save   |   Hosting i održavanje: Auris d.o.o.