Hrvatski planinarski savez
Povratak

Kontakt podaci

Josip Vukosav
HPD Imotski, Imotski
jvukosav@gmail.com
098/276 061
02/184 2932
Na korištenje podataka iz Registra primjenjuju se Opći uvjeti korištenja digitalne imovine HPS-a https://www.hps.hr/hps/opci-uvjeti/.
Copyright 2021 © Hrvatski planinarski save   |   Hosting i održavanje: Auris d.o.o.