Hrvatski planinarski savez
Povratak

Kontakt podaci

Berislav Banek
PK Hrvatskog liječničkog zbora, Zagreb
berislavbanek@gmail.com
091/509 0396
01/464 5690
Na korištenje podataka iz Registra primjenjuju se Opći uvjeti korištenja digitalne imovine HPS-a https://www.hps.hr/hps/opci-uvjeti/.
Copyright 2021 © Hrvatski planinarski save   |   Hosting i održavanje: Auris d.o.o.