Planinarski savez
Karlovačke županije

47000 Karlovac