Hrvatsko planinarsko društvo Hrvatske pošte i Hrvatskog telekoma
Učka

51000 Rijeka