Hrvatsko planinarsko društvo
Bijele stijene

51315 Mrkopalj