Hrvatska gorska služba spašavanja - Stanica
Ogulin

47300 Ogulin