RB Ime objekta Položaj Dubina
1Jamski sustav Lukina jama - TrojamaHajdučki kukovi,  Sjeverni Velebit –1.431 m
2Slovačka jamaMali kuk, Sjeverni  Velebit –1.324 m
3Jamski sustav VelebitaRožanski kukovi, Sjeverni Velebit –1.026 m
4NedamHajdučki kukovi,  Sjeverni Velebit–1.021 m
5Mokre nogeBiokovo, Dalmacija–831 m
6Jamski sustav CrnopacCrnopac, Južni Velebit –797 m
7Jama AmforaBiokovo, Dalmacija–788 m
8MeduzaRožanski kukovi, Sjeverni Velebit–706 m
9Muda labudovaCrnopac, Južni Velebit–682 m
10Jamski sustav A-1 - Vilimova jama (A-2)Biokovo, Dalmacija–589 m