RB Ime objekta Položaj Dubina
1Jamski sustav Lukina jama - TrojamaHajdučki kukovi,  Sjeverni Velebit –1.431 m
2Slovačka jamaMali kuk, Sjeverni  Velebit –1.324 m
3NedamHajdučki kukovi,  Sjeverni Velebit–1.226 m
4Jamski sustav VelebitaRožanski kukovi, Sjeverni Velebit –1.026 m
5Jama NjemicaBiokovo, Dalmacija–863 m
6Mokre nogeBiokovo, Dalmacija–831 m
7Jamski sustav CrnopacCrnopac, Južni Velebit –797 m
8AmforaBiokovo, Dalmacija–788 m
9Muda labudovaCrnopac, Južni Velebit–720 m
10MeduzaRožanski kukovi, Sjeverni Velebit–706 m