Planinarska kuća Strmac nalazi se na rubu livade i šume, u dnu sporedne doline potoka Begovice, u blizini bazena. To je jednostavna montažna kuća duguljastog tlocrta obložena metalnim pločama. Kuća služi kao polazište za uspone prema Brezovu polju.


INFO

Otvorenapo dogovoru
Opskrbljenpo dogovoru
Mjesta za noćenje32
UpravljaHPD Strmac, Nova Gradiška
InformacijeDrago Vrbanić 099/37-79-004, 035/364- 431, Željko Brčić 098/19-52-320, 035/365-982
Prilaz vozilomasfaltnom cestom iz Nove Gradiške do Strmca (prilaz kući uskim šumskim kolnikom 500 m)